Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0419/2017

Debatai :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0268

Priimti tekstai
PDF 259kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras
Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

2017 m. birželio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pakistano, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties ir mirties bausmės (2017/2723(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pakistano,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl Pakistano,

–  atsižvelgdamas į ES ir Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo planą,

–  atsižvelgdamas į Pakistano žmogaus teisių veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Pakistano daugiametę orientacinę 2014–2020 m. programą,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų Pakistane stebėjimo misijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl Pakistano,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 18 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį yra pasirašęs Pakistanas,

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Pakistano Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires, į gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir mirties bausmės, taip pat į 2012 m. ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi iki 2015 m. Pakistanas buvo paskelbęs mirties bausmės moratoriumą, tačiau vėl pradėjo taikyti mirties bausmę po 2014 m. gruodžio mėn. Pešavare, Kariuomenės viešojoje mokykloje, įvykdytų masinių žudynių; kadangi iš pradžių moratoriumas buvo panaikintas tik teroristinei veiklai, bet vėliau jis taip pat panaikintas visiems didžiausiems nusikaltimams;

B.  kadangi Pakistanas yra daugiausia pasaulyje mirties bausme nuteistų gyventojų turinti šalis; kadangi pranešta apie mirties bausmes, įvykdytas, nors tebebuvo taikomos skundų pateikimo priemonės;

C.  kadangi Pakistano „Šventvagystės įstatyme“ (Baudžiamojo kodekso 295-C skirsnis) įtvirtinta privaloma mirties bausmė; kadangi šiuo metu šimtai žmonių laukia teismo ir keletas asmenų laukia mirties bausmės už „šventvagystę“; kadangi manoma, kad šiame įstatyme pateikiamos miglotos apibrėžtys, atviros šalių piktnaudžiavimui siekiant nusitaikyti į politinius disidentus ar nutildyti teisėtą valstybės institucijų ir kitų organų kritiką;

D.  kadangi 2017 m. kovo mėn. Ministras Pirmininkas liepė uždrausti bet kokią „šventvagišką“ medžiagą internete ir Pakistano valdžios institucijos paprašė socialinės žiniasklaidos bendrovių padėti nustatyti „šventvagyste“ įtariamus pakistaniečius; kadangi 2017 m. balandžio 14 d. Mashal Khan, studijuojantis Abdul Wali Khano universitete, buvo minios bendramokslių nulinčiuotas po to, kai jis buvo apkaltintas „šventvagiškos“ medžiagos paskelbimu internete; kadangi 2017 m. birželio 10 d. Pakistano kovos su terorizmu teismas nuteisė mirties bausme Razą Taimoorą už „šventvagystę“, tariamai įvykdytą socialiniame tinkle „Facebook“; kadangi aktyvistas Baba Jan ir 12 kitų demonstruotojų buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos – pačia griežčiausia bausme, kuri kada nors buvo skirta už dalyvavimą demonstracijose;

E.  kadangi Pakistano Nacionalinė Asamblėja 2017 m. balandžio 18 d. priėmė rezoliuciją, kurioje smerkiamas žiaurios minios atliktas Mashalo Khano nulinčiavimas dėl „šventvagystės“; kadangi Senatas diskutavo dėl reformų siekiant suvaldyti piktnaudžiavimą;

F.  kadangi buvo leista dvejus metus vykdyti karinius teismus, nors ketinta stiprinti civilinius teismus; kadangi mažai pažangos padaryta plėtojant teismų sistemą ir 2017 m. kovo 22 d. buvo polemiškai vėl įsteigti kariniai teismai kitam dvejų metų laikotarpiui;

G.  kadangi Pakistane užfiksuota daug atvejų, kai buvo bauginami, puolami, kalinami, kankinami, gąsdinami ir žudomi žmogaus teisių gynėjai, politiniai disidentai ir religinių mažumų ar grupių, kaip antai Ahmadiyya, nariai; kadangi JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais ir NVO surinkta informacija rodo, kad priverstinai žmones dangina saugumo ir teisėsaugos institucijos, įskaitant policiją ir žvalgybos tarnybas; kadangi nė vienas kaltininkas nebuvo sėkmingai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;

H.  kadangi 2017 m. balandžio mėn. karo teismas nuteisė Indijos pilietį Jadhavą Kulbhushaną ir skyrė jam mirties bausmę; kadangi dabar ši byla iškelta Tarptautinio Teisingumo Teisme, nes Jadhavai Kulbhushanui nebuvo leista pasinaudoti teise susisiekti su konsulu; kadangi 2017 m. gegužės 4 d. miniai Balochistane, kaip manoma, dėl kaltinimų „šventvagyste“ užpuolus policijos nuovadą žuvo 10 metų berniukas ir buvo sužeisti penki kiti asmenys; kadangi 2017 m. gegužės 30 d. genties teismas mirties bausme nuteisė paauglę (vietinėje žiniasklaidoje vadinamą tik Shumaila), kurią Rajanpure, kaip įtariama, išžagino šeimos narys; kadangi šie atvejai nėra pavieniai atvejai;

I.  kadangi Aasiya Noreen, geriau žinoma kaip Asia Bibi, Pakistane tebėra itin didelės svarbos žmogaus teisių problemų klausimas; kadangi pakistanietę krikščionę Asią Bibi Pakistano teismas 2010 m. nuteisė už šventvagystę ir skyrė jai mirties bausmę pakariant; kadangi, jei bausmė bus įvykdyta, Asia Bibi taps pirmąja moterimi Pakistane, kuriai mirties bausmė įvykdyta už šventvagystę; kadangi įvairiose tarptautinėse peticijose raginama ją paleisti, remiantis tuo, kad ji persekiojama už jos religiją; kadangi savavaliai tvarkdariai nužudė krikščionių mažumos ministrą Shahbazą Bhatti ir musulmonų politiką Salmaaną Taseerį už tai, kad jie šią moterį gynė ir kalbėjo prieš „šventvagystės įstatymus“; kadangi, nors Asios Bibi mirties bausmės vykdymas laikinai sustabdytas, ji iki šiol tebėra kalinama, o jos šeima toliau slapstosi;

J.  kadangi NVO toliau patiria neslūgstantį spaudimą; kadangi, kaip pretekstu naudojantis nacionaliniu kovos su terorizmu planu, buvo bauginamos ir gąsdinamos daugelis NVO, o kai kurių jų biurai buvo uždaryti;

K.  kadangi 12 milijonų moterų neturi nacionalinių tapatybės kortelių ir todėl joms nesuteikiama teisė registruotis, kad balsuotų rinkimuose; kadangi kelios ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendavo pagerinti kitų rinkimų, kurie numatyti 2018 m., procesą;

L.  kadangi Pakistanui 2014 m. sausio 1 d. pradėta taikyti BLS+ sistemą; kadangi ši sistema turėtų suteikti stiprių paskatų paisyti pagrindinių žmogaus ir darbuotojų teisių bei laikytis aplinkos apsaugos ir gero valdymo principų;

M.  kadangi ES tebėra visapusiškai įsipareigojusi tęsti dialogą ir bendradarbiauti su Pakistanu pagal Penkerių metų bendradarbiavimo planą ir jo pakaitą;

1.  pakartoja, kad ES griežtai visais atvejais be išimties nepritaria mirties bausmei; ragina visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę; išreiškia didelį susirūpinimą dėl Pakistano sprendimo panaikinti moratoriumą, kai dabar toliau vykdomų mirties bausmių skaičius kelia nerimą; ragina Pakistaną vėl paskelbti moratoriumą, nustatant tikslą ilgosios trukmės laikotarpiu visiškai panaikinti mirties bausmę;

2.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie mirties bausmių skyrimą Pakistane po ydingų teismo procesų, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir psichinę negalią turintiems asmenims ir dėl pranešimų apie kankinimus; ragina vyriausybę nacionalinių teisės aktų nuostatas dėl mirties bausmės suderinti su tarptautine teise ir standartais, įskaitant mirties bausmių, susijusių su visais nusikaltimais, kurie nėra tyčinis nužudymas, vykdymo nutraukimą, draudimą vykdyti mirties bausmę nepilnamečiams nusikaltėliams ir psichinę negalią turintiems asmenims, taip pat mirties bausmės vykdymo moratoriumo paskelbimą laukiant, kol bus išnagrinėti skundai;

3.  apgailestauja, kad Pakistanas žengė žingsnį atgal pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams srityje, ypač apgailestauja dėl pagausėjusių neteisminių žudymų ir bauginimų bei jėgos naudojimo prieš žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, NVO ir vyriausybės kritikus; primena, kad Pakistano vyriausybė privalo užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms; palankiai vertina tai, kad Pakistanas priėmė Veiksmų planą žmogaus teisių srityje, ir ragina jį įgyvendinant padaryti konkrečią pažangą; taigi įspėja, kad ES bus itin susirūpinusi, jeigu aktyvistai ir toliau bus tokios praktikos aukos ir jeigu nebus matyti pažangos;

4.  išreiškia susirūpinimą dėl saugumo pajėgoms suteiktos didelės veiksmų laisvės ir ragina Pakistano vyriausybę užtikrinti geresnę jų veiksmų priežiūrą; ragina atsakingas valdžios institucijas atlikti greitą ir nešališką mirčių kalinimo įstaigose ir saugumo pajėgų įvykdytų nužudymų, taip pat pranešimų apie kankinimus tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn neteisminių žudymų ir kankinimų vykdytojus;

5.  apgailestauja, kad Pakistane veikia kariniai teismai, kurių audiencijos vyksta slaptai ir kurių jurisdikcijos yra civilinės; primygtinai reikalauja, kad Pakistano valdžios institucijos suteiktų galimybę tarptautiniams stebėtojams ir žmogaus teisių organizacijoms patekti į šiuos teismus, kad galėtų stebėti jų veiklą; taip pat ragina nedelsiant ir skaidriai pereiti prie nepriklausomų civilinių teismų, laikantis tarptautinių teismo proceso vykdymo standartų; pabrėžia, kad teisiamiems trečiųjų šalių piliečiams turi būti suteikiama galimybė naudotis konsulinėmis paslaugomis ir apsauga;

6.  yra susirūpinęs dėl nuolatinio „šventvagystės įstatymo“ taikymo Pakistane, ir mano, kad dėl to stiprėja religinė netolerancija; atkreipia dėmesį į Pakistano Aukščiausiojo Teismo išvadas, kad „šventvagyste“ kaltinami asmenys patiria neproporcingas ir neatlyginamas kančias, nes nėra apsaugos nuo netinkamo tokių įstatymų vykdymo ar piktnaudžiavimo jais priemonių; taigi ragina Pakistano vyriausybę panaikinti Baudžiamojo kodekso 295-A, 295-B ir 295-C skirsnius ir nustatyti veiksmingas procedūrines ir institucines apsaugos priemones, skirtas apsaugai nuo piktnaudžiavimo kaltinimais „šventvagyste“; taip pat ragina vyriausybę užimti tvirtesnę poziciją ir pasmerkti savavališką teisėtvarką, taip pat ragina nenaudoti pačios „šventvagystės“ retorikos;

7.  ragina Pakistano vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų siekiant apsaugoti žurnalistų ir tinklaraštininkų teises ir gyvybes; išreiškia susirūpinimą dėl Pakistano valdžios institucijų prašymo socialiniams tinklams „Twitter“ ir „Facebook“ atskleisti informaciją apie jų naudotojus, kad būtų galima nustatyti „šventvagyste“ įtariamus asmenis; ragina Pakistano vyriausybę ir parlamentą pakeisti 2016 m. Elektroninių nusikaltimų prevencijos aktą ir panaikinti pernelyg didelio masto nuostatas dėl duomenų stebėjimo ir saugojimo ir dėl interneto svetainių uždarymo remiantis miglotais kriterijais; taip pat ragina sušvelninti visas mirties bausmes, skirtas už kaltinimus „šventvagyste“ ar politinį pasipriešinimą, įskaitant Taimoorui Razai skirtą bausmę; atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ragina Pakistano prezidentą naudotis savo galia suteikti malonę;

8.  atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo planą, tačiau išreiškia viltį, kad naujasis Strateginio bendradarbiavimo planas, kurį ketinama užbaigti 2017 m., bus plataus užmojo ir padės stiprinti ES ir Pakistano ryšius;

9.  ragina Pakistano vyriausybę kuo pozityviau ir greičiau išspręsti Asios Bibi bylą; rekomenduoja imtis priemonių, kad būtų užtikrintas Asios Bibi ir jos šeimos saugumas, atsižvelgiant į tai, kaip praeityje su šventvagyste apkaltintais asmenimis elgėsi savavaliai tvarkdariai ir neteisminiai veikėjai;

10.  primena, kad BLS+ statuso suteikimas yra sąlyginis ir kad pagal šią sistemą pagrindinis reikalavimas yra veiksmingas tarptautinių konvencijų taikymas; ragina Pakistano vyriausybę dėti tvirtas pastangas siekiant įgyvendinti 27 pagrindines konvencijas ir padaryti matomą pažangą;

11.  ragina Komisiją ir EIVT šiuos klausimus iškelti Pakistano valdžios institucijoms vykstant reguliariam dialogui žmogaus teisių klausimais;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Pakistano vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika