Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2723(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0419/2017

Debates :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0268

Pieņemtie teksti
PDF 330kWORD 52k
Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs - Strasbūra
Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. jūnija rezolūcija par Pakistānu, īpaši cilvēktiesību aizstāvju situāciju un nāvessodu (2017/2723(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Pakistānu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. jūlija secinājumus par Pakistānu,

–  ņemot vērā ES un Pakistānas attiecību stiprināšanas piecu gadu plānu,

–  ņemot vērā Pakistānas Cilvēktiesību rīcības plānu,

–  ņemot vērā ES un Pakistānas Daudzgadu indikatīvo programmu (DIP) 2014.–2020. gadam,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas Pakistānā ziņojumu ieteikumus,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un viņas runaspersonas paziņojumus par Pakistānu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, jo īpaši tās 18. pantu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Pakistāna ir parakstījusi,

–  ņemot vērā Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā Pakistānas konstitūciju,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes attiecībā uz to, lai veicinātu un aizsargātu reliģijas vai ticības brīvību, par cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī par nāvessodu, un 2012. gada Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām un demokrātiju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā līdz 2015. gadam Pakistānā pastāvēja moratorijs attiecībā uz nāvessodu, bet tas tika atjaunots pēc tam, kad bija notikusi masu slepkavība armijas valsts skolā Pešavarā 2014. gada decembrī; tā kā moratoriju sākotnēji atcēla tikai attiecībā uz teroristiskām darbībām, bet pēc tam šo atcelšanu attiecināja uz visiem tiem nodarījumiem, par kuriem paredzēts augstākais sodamērs;

B.  tā kā pašlaik Pakistānā ir viena no pasaulē lielākajām to personu rindām, kam gaidāma nāvessoda izpilde; tā kā ir ziņots par gadījumiem, kad nāvessods izpildīts, lai gan turpinājās apelācijas procedūras;

C.  tā kā Pakistānas „likumā par zaimošanu” (kriminālkodeksa 295-C iedaļā) ir noteikts obligāts nāvessods; tā kā simtiem cilvēku pašreiz gaida tiesu un vairākām personām paredzēta nāvessoda izpilde, kuras notiesātas, apsūdzot par „zaimošanu”; tā kā tiesību aktos ir neskaidri formulējumi, ko iespējams ļaunprātīgi izmantot pret politiskajiem disidentiem vai ar kuriem apklusināt likumīgu kritiku par valsts iestādēm un citām struktūrām;

D.  tā kā 2017. gada martā premjerministrs noteica aizliegumu visiem “zaimojošajiem” materiāliem tiešsaistē un Pakistānas iestādes aicināja sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus palīdzēt identificēt tos, par kuriem pastāv aizdomas par „zaimošanu”; tā kā 2017. gada 14. aprīlī studentu Mashal Khan, kurš mācījās Abdul Wali Khan universitātē, nolinčoja līdzbiedru studentu pūlis pēc tam, kad viņš tika vainots „zaimojošu” materiālu publicēšanā tiešsaistē; tā kā 2017. gada 10. jūnijā Pakistānas terorisma apkarošanas tiesa notiesāja Taimoor Raza uz nāvi par, iespējams, izdarītu zaimošanu sociālajā vietnē “Facebook”; tā kā aktīvistam Baba Jan un vēl 12 demonstrantiem tika piespriests mūža ieslodzījums, visstingrākās sankcijas, kas jebkad tikušas noteiktas par demonstrācijām;

E.  tā kā Pakistānas Nacionālā asambleja 2017. gada 18. aprīlī pieņēma rezolūciju, kurā pauda nosodījumu tam, ka vardarbīgs pūlis nolinčoja Mashal Khan par, kā apgalvots, “zaimošanu”; tā kā Senāts ir apspriedis reformas ar mērķi ierobežot ļaunprātīgu izmantošanu;

F.  tā kā militārās tiesas tika atļautas uz diviem gadiem un tika paredzēts pastiprināt civilās tiesu iestādes; tā kā ir panākts tikai neliels progress tiesu iestāžu attīstīšanā un 2017. gada 22. martā militārās tiesas tika pretrunīgā kārtā atjaunotas vēl uz diviem gadiem;

G.  tā kā Pakistānā ir konstatēti daudzi gadījumi, kad cilvēktiesību aizstāvji, politiskie disidenti un reliģisko minoritāšu pārstāvji vai grupas, piemēram, ahmadieši, saskaras ar iebiedēšanu, uzbrukumiem, apcietināšanu, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos un tiek nogalināti; tā kā informācija, ko savākusi ANO Darba grupai vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos un NVO, atklāj, ka piespiedu pazušanas veic drošības un tiesībaizsardzības iestādes, tostarp policija un izlūkdienesti; tā kā neviens pārkāpējs nav ticis sekmīgi saukts pie atbildības tiesā;

H.  tā kā 2017. gada aprīlī Indijas valstspiederīgo Kulbhushan Jadhav notiesāja militārā tiesa un piesprieda nāvessodu; tā kā šī lieta pašlaik tiek izskatīta Starptautiskajā Tiesā, pamatojoties uz to, ka viņam tika liegtas konsulārās piekļuves tiesības; tā kā 2017. gada 4. maijā 10 gadus vecs zēns tika nogalināts un vēl pieci cilvēki ievainoti pūļa uzbrukumā policijas iecirknim Beludžistānas provincē, par kura motīvu tiek uzskatīti apgalvojumi par „zaimošanu”; tā kā 2017. gada 30. maijā tas, ka Radžanpūrā pusaudzi (vietējos plašsaziņas līdzekļos tika vienīgi minēts vārds „Shumaila”), iespējams, izvaroja ģimenes loceklis, noveda pie tā, ka cilšu tiesa piespieda upurim nāvessodu; tā kā tie nav izolēti gadījumi;

I.  tā kā attiecībā uz Aasiya Noreen, ko vairāk pazīst kā Asia Bibi, joprojām ir ļoti svarīga cilvēktiesību problēma Pakistānā; tā kā 2010. gadā Asia Bibi, kura ir Pakistānas kristiete, Pakistānas tiesa notiesāja par zaimošanu un piesprieda nāvessodu pakarot; tā kā, ja spriedums tiktu izpildīts, Asia Bibi būtu pirmā sieviete, kam Pakistānā likumīgi izpilda nāvessodu par zaimošanu; tā kā dažādos starptautiskos lūgumrakstos ir aicināts viņu atbrīvot, pamatojoties uz to, ka viņa tiek vajāta viņas reliģijas dēļ; tā kā ļaundari linčojot nogalināja kristiešu minoritātes ministru Shahbaz Bhatti un musulmaņu politiķi Salmaan Taseer par iestāšanos viņas vārdā un par to, ka viņi izteicās pret „zaimošanas likumiem”; tā kā, neraugoties uz to, ka Asia Bibi nāvessods ir uz laiku apturēts, viņa līdz šim brīdim paliek ieslodzījumā un viņas ģimene turpina slēpties;

J.  tā kā represijas pret NVO joprojām nav samazinājušās; tā kā, aizbildinoties ar valsts plāna pret terorismu īstenošanu, daudzas NVO tiek iebiedētas un vajātas un dažām no tām biroji tika slēgti;

K.  tā kā 12 miljoniem sieviešu nav valsts identitātes kartes un tādēļ viņām ir liegtas tiesības reģistrēties vēlēšanām; tā kā vairākas ES vēlēšanu novērošanas misijas ir sniegušas ieteikumus vēlēšanu procesa uzlabošanai nākamajām vēlēšanām, ko plānots rīkot 2018. gadā;

L.  tā kā 2014. gada 1. janvārī Pakistāna pievienojās VPS+ shēmai; tā kā ar šo sistēmu būtu jānodrošina spēcīgs stimuls ievērot galvenās cilvēktiesības un darba tiesības, kā arī vides un labas pārvaldības principus;

M.  tā kā ES joprojām ir apņēmības pilna turpināt dialogu un attiecību veidošanu ar Pakistānu saskaņā ar attiecību stiprināšanas piecu gadu plānu un to aizstājošo dokumentu,

1.  atkārtoti apliecina ES stingro nostāju pret nāvessodu visos gadījumos un bez izņēmuma; aicina pilnībā atcelt nāvessodu; pauž dziļas bažas par Pakistānas lēmumu atcelt moratoriju, tagad nāvessodu izpildei turpinoties satraucoši straujā tempā; aicina Pakistānu atjaunot moratoriju ar ilgtermiņa mērķi pilnībā atcelt nāvessodu;

2.  pauž nopietnas bažas par ziņojumiem par nāvessoda piemērošanu Pakistānā pēc nepareiziem tiesas procesiem, nāvessoda izpildi nepilngadīgajiem un cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, un par iespējamiem spīdzināšanas gadījumiem; aicina valdību nodrošināt, lai noteikumi par nāvessodu valsts tiesību aktos saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un standartiem, tostarp nāvessodu izpildes apturēšanu par jebkādiem pārkāpumiem, kas nav tīša nonāvēšana, aizliegumu izpildīt nāvessodu nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un moratoriju nāvessodu izpildīšanai, kamēr tiek izskatīta pārsūdzība;

3.  pauž nožēlu par soli atpakaļ Pakistānā attiecībā uz cilvēktiesībām un tiesiskumu, īpaši to, ka pieaug nonāvēšanas bez tiesas, un iebiedēšanu un spēka izmantošanu pret žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, NVO un valdības kritizētājiem; atgādina par Pakistānas valdības pienākumu nodrošināt pamattiesību ievērošanu; atzinīgi vērtē to, ka Pakistāna ir pieņēmusi Cilvēktiesību rīcības plānu, un aicina pārvērst to manāmos rezultātos; šajā sakarā brīdina, ka ES izrādīs ļoti dziļas bažas, ja aktīvisti arī turpmāk cietīs no šādas prakses un nebūs vērojams progress;

4.  pauž bažas par to, cik ļoti liela brīvība piešķirta drošības spēku operācijām, un aicina Pakistānas valdību nodrošināt labāku uzraudzību par to darbībām; mudina kompetentās iestādes ātri un objektīvi izmeklēt lietas par nāves gadījumiem apcietinājumā un nogalināšanām, ko izdarījuši drošības spēki, kā arī sūdzības par spīdzināšanu un saukt pie atbildības vainīgos par nogalināšanu bez tiesas sprieduma un spīdzināšanu;

5.  pauž nožēlu par militāro tiesu izmantošanu Pakistānā, kuras rīko slepenas prāvas un kurām ir civilā jurisdikcija; uzstāj, lai Pakistānas iestādes nodrošinātu starptautiskajiem novērotājiem un cilvēktiesību organizācijām piekļuvi nolūkā novērot militāro tiesu izmantošanu; turklāt prasa nekavējoties un pārredzami pāriet uz neatkarīgām civilajām tiesām saskaņā ar starptautiskajiem standartiem par tiesvedību; uzsver, ka trešo valstu valstspiederīgajiem, pret kuriem notiek tiesvedība, ir jāatļauj piekļuve konsulārajiem dienestiem un aizsardzībai;

6.  pauž dziļas bažas par Pakistānā vēl arvien piemērotajiem „tiesību aktiem par zaimošanu” un uzskata, ka tas palielina reliģiskās neiecietības gaisotni; norāda uz Pakistānas Augstākās tiesas konstatējumiem, personas, kas ir apsūdzētas „zaimošanā”, tiek pakļautas nesamērīgām vai nekompensējamām ciešanām, nepastāvot pietiekamām garantijām pret šādu tiesību aktu nepareizu piemērošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu; tāpēc aicina Pakistānas valdību atcelt Pakistānas kriminālkodeksa 295-A, 295-B un 295-C iedaļu un ieviest efektīvus procesuālās un institucionālās aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu, ka tiek ļaunprātīgi izmantotas apsūdzības „zaimošanā”; turklāt aicina Pakistānas valdību ieņemt stingrāku nostāju, nosodot linča tiesu pret it kā „zaimotājiem”, un mudina valdību neizmantot „zaimošanas” retoriku;

7.  aicina Pakistānas valdību steidzami rīkoties, lai aizsargātu žurnālistu un blogeru dzīvības un tiesības; pauž bažas par to, ka Pakistānas varas iestādes pieprasīja sociālajiem tīkliem „Twitter” un „Facebook” atklāt informāciju par to lietotājiem, lai identificētu personas, par kurām pastāv aizdomas par „zaimošanu”; aicina Pakistānas valdību un parlamentu izdarīt grozījumus 2016. gada Likumā par elektronisko noziegumu novēršanu un svītrot pārāk plaša tvēruma noteikumus, kuri paredz uzraudzību un datu saglabāšanu, un tīmekļa vietņu slēgšanu, pamatojoties uz neskaidriem kritērijiem; turklāt aicina atcelt visus nāvessodus, kas piespriesti, apsūdzot „zaimošanā”, vai politiskajiem disidentiem, tostarp spriedumu attiecībā pret Taimoor Raza; šajā sakarībā aicina prezidentu izmantot viņa tiesības apžēlot;

8.  norāda uz panākumiem, kas gūti, īstenojot ES un Pakistānas attiecību stiprināšanas piecu gadu plānu, bet pauž cerību, ka jaunais stratēģisko attiecību stiprināšanas plāns, ko paredzēts izstrādāt līdz galam 2017. gadā, būs vērienīgs un palīdzēs stiprināt saites starp ES un Pakistānu;

9.  mudina Pakistānas valdību labvēlīgi un pēc iespējas ātri atrisināt pašreizējo Asia Bibi lietu; iesaka veikt pasākumus, lai nodrošinātu Bibi kundzei un viņas ģimenei drošību, ņemot vērā to, kāda līdz šim ir bijusi attieksme pret tiem, kas cietuši no apsūdzībām par zaimošanu, no linčotāju un ar tiesu nesaistītu dalībnieku puses;

10.  atgādina, ka VPS + statusa piešķiršana ir ar nosacījumiem un ka faktiska starptautisko konvenciju īstenošana ir shēmā būtiska prasība; mudina Pakistānas valdību pastiprināt centienus, lai īstenotu 27 pamatkonvencijas, un panākt progresu;

11.  aicina Komisiju un EĀDD izvirzīt šos jautājumus Pakistānas iestādēm regulārajās cilvēktiesību dialoga sanāksmēs;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Pakistānas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika