Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0419/2017

Dezbateri :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Voturi :

PV 15/06/2017 - 7.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0268

Texte adoptate
PDF 265kWORD 52k
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg
Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (2017/2723(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Pakistan,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Pakistan,

–  având în vedere Planul de angajament pe cinci ani UE-Pakistan,

–  având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului adoptat de Pakistan,

–  având în vedere programul indicativ multianual UE-Pakistan 2014-2020,

–  având în vedere recomandările formulate în rapoartele misiunii UE de observare a alegerilor din Pakistan,

–  având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ale purtătorului său de cuvânt privind Pakistanul,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și, în special, articolul 18,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Pakistanul este țară semnatară,

–  având în vedere Convenția privind drepturile copilului,

–  având în vedere Constituția Pakistanului,

–  având în vedere Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau de convingere, Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului și Orientările UE privind pedeapsa cu moartea, precum și Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația adoptat în 2012,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, până în 2015, în Pakistan a fost în vigoare un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, însă aceasta a fost reinstituită în urma masacrului de la școala publică a armatei din orașul Peshawar din decembrie 2014; întrucât moratoriul a fost ridicat inițial numai pentru activitățile teroriste, dar ulterior a fost extins la toate infracțiunile capitale;

B.  întrucât, în prezent, Pakistanul se numără printre țările cu cel mai mare număr de persoane condamnate la moarte de la nivel mondial; întrucât au fost raportate cazuri de execuții care au avut loc în timp ce mecanismele de recurs erau încă în desfășurare;

C.  întrucât „legislația privind blasfemia” din Pakistan (secțiunea 295-C din Codul penal) prevede obligativitatea pedepsei cu moartea; întrucât, în prezent, sute de persoane sunt în așteptarea procesului, iar mai multe persoane sunt condamnate la moarte sub acuzația de „blasfemie”; întrucât se consideră că legea conține definiții vagi care permit abuzuri împotriva dizidenților politici sau reducerea la tăcere a celor care exprimă opinii critice legitime la adresa instituțiilor de stat și a altor organisme;

D.  întrucât, în martie 2017, prim-ministrul a ordonat interzicerea tuturor materialelor online cu caracter „blasfemator”, iar autoritățile pakistaneze le-au solicitat companiilor care gestionează rețele de socializare să le ajute să identifice pakistanezii suspectați de „blasfemie”; întrucât, la 14 aprilie 2017, Mashal Khan, student la Universitatea Abdul Wali Khan, a fost linșat de un grup de colegi de-ai săi după ce a fost acuzat de publicarea unor materiale online cu caracter „blasfemator”; întrucât, la 10 iunie 2017, o instanță de combatere a terorismului din Pakistan l-a condamnat la moarte pe Taimoor Raza pentru presupusa comitere a unor acte de „blasfemie” pe Facebook; întrucât activistul Baba Jan și alți 12 manifestanți au fost condamnați la închisoare pe viață, cea mai severă sentință pronunțată pentru acuzația de participare la manifestații;

E.  întrucât, la 18 aprilie 2017, Adunarea Națională a Pakistanului a adoptat o rezoluție prin care condamnă linșarea lui Mashal Khan de către o mulțime violentă pe motivul unor presupuse acte de „blasfemie”; întrucât Senatul a dezbătut reforme pentru reducerea abuzurilor;

F.  întrucât tribunalele militare au fost autorizate pentru o perioadă de doi ani, timp în care sistemul judiciar civil ar fi trebuit consolidat; întrucât progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea sistemului judiciar au fost slabe, iar, la 22 martie 2017, tribunalele militare au fost reinstituite în mod controversat pentru o perioadă suplimentară de doi ani;

G.  întrucât, în Pakistan, s-au constatat mai multe cazuri în care apărători ai drepturilor omului, dizidenți politici și membri ai minorităților religioase sau ai unor grupuri precum Ahmadiyya s-au confruntat cu acte de intimidare, de agresiune, de tortură sau de hărțuire sau au fost închiși sau uciși; întrucât, din informațiile colectate de Grupul de lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare și de ONG-uri, reiese că în spatele disparițiilor forțate se află forțele de securitate și autoritățile de aplicare a legii, inclusiv poliția și serviciile de informații; întrucât niciunul dintre autorii comiterii acestor fapte nu a fost adus în fața justiției;

H.  întrucât resortisantul indian Kulbhushan Jadhav a fost judecat de o instanță militară în aprilie 2017 și condamnat la moarte; întrucât cauza se află în prezent în fața Curții Internaționale de Justiție, pe motiv că acestuia i s-a refuzat dreptul de acces la serviciile consulare; întrucât, la 4 mai 2017, un băiat în vârstă de 10 ani a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite într-un atac al mulțimii asupra unei secții de poliție din Balochistan, care se pare că ar fi fost motivat de presupuse acte de „blasfemie”; întrucât, la 30 mai 2017, în urma unui presupus viol al unei adolescente (pe numele său „Shumaila”, conform mass-mediei locale) de către un membru al familiei sale din Rajanpur, victima a fost condamnată la pedeapsa cu moartea de către o instanță tribală; întrucât aceste cazuri nu reprezintă evenimente izolate;

I.  întrucât cazul Aasiyei Noreen, mai bine cunoscută sub numele Asia Bibi, rămâne o importantă sursă de preocupare în materie de drepturile omului în Pakistan; întrucât Asia Bibi, o pakistaneză creștină, a fost condamnată pentru blasfemie de un tribunal pakistanez și condamnată la moarte prin spânzurare în 2010; întrucât, în cazul în care se dă curs sentinței, Asia Bibi ar fi prima femeie care este executată în mod legal în Pakistan pentru blasfemie; întrucât diverse petiții internaționale au solicitat eliberarea acesteia, pe motiv că este persecutată pentru religia sa; întrucât ministrul minorității creștine Shahbaz Bhatti și politicianul musulman Salmaan Taseer au fost uciși de justițiari pentru că au pledat în favoarea ei și au protestat contra „legilor blasfemiei”; întrucât, în ciuda suspendării temporare a condamnării la moarte a lui Asia Bibi, aceasta rămâne închisă în prezent, iar familia sa se ascunde;

J.  întrucât acțiunile de reprimare a ONG-urilor continuă nestingherite; întrucât, sub pretextul punerii în aplicare a planului național împotriva terorismului, numeroase ONG-uri au fost intimidate și hărțuite, iar birourile unora dintre acestea au fost închise;

K.  întrucât 12 milioane de femei nu au cărți de identitate naționale și, prin urmare, acestora li se refuză dreptul de a se înregistra pentru a vota la alegeri; întrucât mai multe misiuni ale UE de observare a alegerilor au formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea procesului electoral pentru alegerile următoare, care sunt programate pentru 2018;

L.  întrucât Pakistanul a aderat la sistemul SGP+ la 1 ianuarie 2014; întrucât acest sistem ar trebui să ofere un stimulent puternic pentru respectarea principalelor drepturi ale omului și ale muncii, precum și a mediului și a principiilor unei bune guvernări;

M.  întrucât UE își menține pe deplin angajamentul pentru continuarea dialogului și a cooperării cu Pakistanul în cadrul Planului de angajament pe cinci ani și al celui care îl va înlocui,

1.  reiterează opoziția fermă a UE față de pedeapsa cu moartea, în toate cazurile, fără excepție; solicită abolirea universală a pedepsei capitale; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia Pakistanului de ridicare a moratoriului și la ritmul alarmant în care continuă în prezent execuțiile; invită Pakistanul să reinstituie moratoriul, cu obiectivul pe termen lung al abolirii complete a pedepsei cu moartea;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la semnalările privind utilizarea pedepsei cu moartea în Pakistan în urma unor procese viciate, la execuția minorilor și a persoanelor cu afecțiuni mintale, precum și la presupusele cazuri de tortură; invită guvernul să armonizeze dispozițiile privind pedeapsa cu moartea din legislația națională cu legislația și standardele internaționale, inclusiv să suspende execuțiile pentru orice altă infracțiune decât uciderea intenționată, să interzică execuția delincvenților minori și a persoanelor cu afecțiuni mintale și să introducă un moratoriu privind execuțiile pe durata unor căi de atac pendinte;

3.  regretă faptul că Pakistanul a făcut un pas înapoi în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și statul de drept și, în special, regretă creșterea numărului execuțiilor extrajudiciare și actele de intimidare și utilizarea forței împotriva jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, a ONG-urilor și a criticilor guvernului; reamintește obligațiile guvernului pakistanez de a asigura respectarea drepturilor fundamentale; salută adoptarea de către Pakistan a unui Plan de acțiune privind drepturile omului și solicită ca acesta să se concretizeze luând forma unor progrese tangibile; avertizează, în acest sens, profunda preocupare a UE în cazul în care militanții vor continuă să fie victime ale unor astfel de practici și progresele vor întârzia să apară;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la libertatea largă de acțiune acordată forțelor de securitate și invită guvernul pakistanez să asigure o mai bună supraveghere a acțiunilor lor; îndeamnă autoritățile competente să realizeze o anchetă promptă și imparțială cu privire la decesele survenite în arest, la omorurile comise de forțele de securitate și la acuzațiile de tortură, precum și să urmărească penal autorii execuțiilor extrajudiciare și ai actelor de tortură;

5.  deplânge utilizarea în Pakistan a tribunalelor militare, care organizează audieri în secret și au jurisdicție civilă; insistă ca autoritățile pakistaneze să acorde acces observatorilor internaționali și organizațiilor pentru drepturile omului în scopul monitorizării utilizării tribunalelor militare; solicită, de asemenea, trecerea imediată și în mod transparent la instanțe civile independente, în conformitate cu standardele internaționale privind procedurile judiciare; subliniază că resortisanților țărilor terțe aduși în fața justiției trebuie să li se permită accesul la servicii consulare și la protecție consulară;

6.  este profund preocupat de utilizarea în continuare a „legislației privind blasfemia” și consideră că acest lucru agravează climatul de intoleranță religioasă; ia act de constatările Curții Supreme a Pakistanului potrivit cărora persoanele acuzate de „blasfemie” „suferă în mod disproporționat și ireparabil” în lipsa unor garanții adecvate împotriva aplicării incorecte sau abuzive a acestor legi; invită, prin urmare, guvernul pakistanez să abroge secțiunile 295-A, 295-B și 295-C din Codul penal și să instituie garanții instituționale și procedurale eficace pentru a preveni utilizarea abuzivă a acuzațiilor de „blasfemie”; invită, de asemenea, guvernul să condamne cu o mai mare fermitate actele celor care iau legea în propriile mâini îndreptate împotriva presupușilor „blasfematori” și îl îndeamnă să nu folosească el însuși o retorică a „blasfemiei”;

7.  invită guvernul pakistanez să ia urgent măsuri pentru a proteja viața și drepturile jurnaliștilor și bloggerilor; își exprimă îngrijorarea cu privire la cererea adresată de autoritățile pakistaneze rețelelor de socializare Twitter și Facebook de a furniza informații referitoare la utilizatorii lor în vederea identificării persoanelor suspectate de „blasfemie”; solicită guvernului și parlamentului Pakistanului să modifice Legea din 2016 privind prevenirea infracțiunilor săvârșite prin mijloace electronice și să elimine dispozițiile mult prea cuprinzătoare privind monitorizarea și păstrarea datelor și închiderea site-urilor pe baza unor criterii vagi; solicită, de asemenea, comutarea tuturor pedepselor cu moartea pronunțate în baza unor acuzații de „blasfemie” sau de opoziție politică, inclusiv comutarea sentinței lui Taimoor Raza; solicită, în acest context, președintelui Pakistanului să facă uz de puterea sa de grațiere;

8.  ia act de progresele realizate în punerea în aplicare a Planului de angajament pe cinci ani UE-Pakistan, dar își exprimă speranța ca noul Plan strategic de angajament care va fi finalizat în 2017 să fie ambițios și să contribuie la consolidarea relațiilor dintre UE și Pakistan;

9.  îndeamnă guvernul pakistanez să soluționeze, cât mai constructiv și mai rapid posibil, cazul actual al Asiei Bibi; recomandă adoptarea unor măsuri pentru a asigura siguranța dnei Bibi și a familiei acesteia, având în vedere modul în care au fost tratate dintotdeauna victimele acuzate de blasfemie de către justițiari și actori nejudiciari;

10.  reamintește că acordarea statutului SGP+ este supusă unor condiții, iar punerea în aplicare efectivă a convențiilor internaționale este o cerință de bază în cadrul sistemului; îndeamnă guvernul pakistanez să depună toate eforturile în vederea punerii în aplicare a celor 27 de convenții principale și să demonstreze că înregistrează progrese;

11.  invită Comisia și SEAE să dezbată aceste aspecte cu autoritățile pakistaneze în cadrul dialogului periodic privind drepturile omului;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Pakistanului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate