Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2724(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0424/2017

Разисквания :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0269

Приети текстове
PDF 479kWORD 53k
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Индонезия
P8_TA(2017)0269RC-B8-0424/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно положението с правата на човека в Индонезия (2017/2724(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Индонезия, и по-специално резолюцията от 19 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия (СПС), което влезе в сила на 1 май 2014 г., и съвместното изявление за пресата от 29 ноември 2016 г. след първото заседание на Съвместния комитет между ЕС и Индонезия по СПС;

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 9 май 2017 г. относно свободата на религията и убежденията и свободата на изразяване на мнение;

—  като взе предвид доклада на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, включващ обобщение относно Индонезия, от 17 февруари 2017 г., както и универсалния периодичен преглед (трети цикъл) и резюмето на мненията на заинтересовани лица относно Индонезия от 20 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението от 27 юли 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно планираните в Индонезия екзекуции,

—  като взе предвид 6-ия диалог между Европейски съюз и Индонезия, проведен на 28 юни 2016 г.,

—  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН—ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Индонезия през 2006 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1987 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Индонезия е на четвърто място в света по население, третата най-голяма демокрация, най-голямата мюсюлманска държава, в която има разнородно общество, състоящо се от 255 милиона граждани от различни етноси, езици и култури;

Б.  като има предвид, че Индонезия е важен партньор на ЕС; като има предвид, че отношенията между ЕС и Индонезия, която е член на Г-20, са солидни; като има предвид, че ЕС и Индонезия споделят едни и същи ценности по отношение на правата на човека, управлението и демокрацията;

В.  като има предвид, че през 2016 г. имаше безпрецедентен брой насилствени, дискриминационни, осъществяващи тормоз словесни нападки и обидни изявления срещу ЛГБТИ лица; като има предвид, че според сведенията такива нападения са били пряко или непряко подклаждани от правителствени служители, държавни институции и екстремисти; като има предвид освен това, че естеството на такива нападения се е влошило през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че в специалната автономна провинция Аче, в която действат законите на шериата, хомосексуалните актове по взаимно съгласие и сексуалните отношения извън брака са обявени за престъпление, за което се налага наказание до 100 удара с камшик и 100 месеца лишаване от свобода; като има предвид, че през май 2017 г. двама млади мъже, обвинени в хомосексуални отношения, бяха осъдени на 85 удара с пръчка; като има предвид, че правото на неподлагане на изтезания е основно и неотменимо право;

Д.  като има предвид, че хомосексуалността в останалата част от Индонезия не е незаконна; като има предвид, че независимо от това ЛГБТИ общността е под натиск през последните години;

Е.  като има предвид, че на 21 май 2017 г. 141 мъже бяха задържани за „нарушаване на законодателството относно порнографията“ по време на полицейската акция в гей клуб в Джакарта;

Ж.  като има предвид, че от януари 2016 г. Конституционният съд на Индонезия разглежда петиция, която има за цел обявяването за престъпление на хомосексуалните и извънбрачните сексуални действия;

З.  като има предвид, че е налице нарастваща нетърпимост към религиозните малцинства в Индонезия, която е следствие на дискриминационните закони и подзаконови актове, включително законодателството за богохулството, което официално признава само шест религии; като има предвид, че към юни 2017 г. няколко души са осъдени и лишени от свобода по силата на законите относно богохулството;

И.  като има предвид, че през януари 2017 г. Националната комисия по правата на човека (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) констатира, че в някои провинции, като например Западна Ява, религиозната нетърпимост е много по-голяма, отколкото в други, както и че регионалните държавни служители често са отговорни за толерирането или за прякото извършване на нарушения;

Й.  като има предвид, че са налице сериозни опасения за сплашване и насилие срещу журналисти; като има предвид, че журналистите следва да имат достъп до цялата територия на страната;

К.  като има предвид, че според организацията „Хюман райтс уоч“ 49% от момичетата на възраст 14 години или под 14 години са станали жертви на генитално осакатяване между 2010 и 2015 г.;

Л.  като има предвид, че органите екзекутираха четирима осъдени трафиканти на наркотици през юли 2016 г. и посочиха, че смъртната присъда на още 10 затворници ще бъде изпълнена през 2017 г.;

1.  оценява стабилните отношения между ЕС и Индонезия и отново изтъква значението на силните и дълготрайни политически, икономически и културни връзки между двете страни; подчертава значението на диалога за правата на човека между ЕС и Индонезия, който дава възможност за открит обмен относно правата на човека и демокрацията, които също така са в основата на СПС;

2.  призовава за по-силни парламентарни контакти между ЕС и Индонезия, чрез които да могат да бъдат обсъждани конструктивно различни въпроси от взаимен интерес, включително правата на човека; приканва парламента на Индонезия да засили тези междупарламентарни връзки;

3.  приветства активната ангажираност на Индонезия на регионално и многостранно равнище; подчертава, че Индонезия наскоро беше обект на проучване в контекста на универсалния периодичен преглед по време на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека през май 2017 г.; подчертава, че както и по време на предходните цикли, Индонезия се подложи доброволно на този преглед;

4.  призовава органите на специалната автономна провинция Аче да предотвратят по-нататъшното преследване на хомосексуалистите и да декриминализират хомосексуалността, като изменят своя Ислямски наказателен кодекс; категорично осъжда боя с пръчки на двамата хомосексуалисти на възраст 20 и 23 години в Аче на 22 май 2017 г. — това е първият път на бой с пръчки от страна на органите в Аче за хомосексуални практики; категорично осъжда факта, че хомосексуалността е незаконна по силата на Ислямския наказателен кодекс на Аче, който е основан на законите на шариата; подчертава, че наказанието на двамата мъже е жестоко, нечовешко и унизително отношение, което може да се равнява на изтезание съгласно международното право; призовава освен това органите незабавно да прекратят публичното бичуване;

5.  изразява също така загриженост от нарастващата нетърпимост към ЛГБТИ общността в Индонезия извън специалната автономна провинция Аче; категорично осъжда факта, че макар и хомосексуалността да не е престъпление съгласно Наказателния кодекс на Индонезия, 141 души са задържани по време на полицейската акция в гей клуб в Джакарта на 21 май 2017 г.; настоятелно призовава органите и държавните служители да се въздържат от публични изявления, които са дискриминационни спрямо ЛГБТИ лица или други малцинства в страната; подчертава, че полицейските служби имат задължението да прилагат закона и да защитават уязвимите малцинства, а не да ги преследват;

6.  отхвърля твърдението на Индонезийското психиатрично сдружение, че хомосексуалността и „транссексуалността“ са психични заболявания; призовава органите да прекратят насилственото задържане на ЛГБТИ лица, да сложат край на всички форми на „лечение“, целящо „излекуването“ им от хомосексуалност, бисексуалност или транссексуална идентичност, както и да прилагат стриктно забраната;

7.  приветства изявлението на президента Уидодо от 19 октомври 2016 г., с което осъди дискриминацията на ЛГБТИ лицата; призовава президента Уидодо да използва ключовата си позиция и публично да осъди нетърпимостта и престъпленията срещу ЛГБТИ лица, малцинства, жени и организации или групи в страната;

8.  призовава за преразглеждане на законодателството за богохулството, тъй като излага на риск религиозните малцинства; подкрепя препоръките на ООН за отмяна на член 156 и член 156, буква а) от Наказателния кодекс, на Закона за предотвратяване на злоупотреби и оклеветяване на религията, на Закона за електронните трансакции и данни, както и за оттегляне на обвинението срещу обвинените в богохулство и за прекратяване на наказателното им преследване;

9.  изразява загриженост относно растящата нетърпимост по отношение на етническите, религиозните и сексуалните малцинства в Индонезия; настоятелно призовава органите на Индонезия да продължат и да засилят усилията си за повишаване на религиозната търпимост и социалното многообразие; категорично осъжда всички актове на насилие, тормоз и сплашване срещу малцинствата; призовава за подвеждането под отговорност на извършителите на такива нарушения;

10.  изразява своята загриженост във връзка с тежките нарушения на свободата на медиите; настоятелно призовава индонезийското правителство да настоява за приемане от страна на държавните агенции на политика на нулева толерантност към физическото насилие спрямо журналисти и за предоставяне на чуждестранните медии на свободен достъп до страната;

11.  призовава индонезийските органи да отменят всички законови разпоредби, които ненужно ограничават основните свободи и правата на човека; призовава индонезийските органи да преразгледат всички свои закони и тяхното съответствие с международните задължения на страната, по-специално тези за свобода на словото, свобода на мисълта, свобода на съвестта и свобода на религията, равенство пред закона, недопускане на дискриминация и правото на изразяване и на събранията;

12.  изразява загриженост във връзка със сведенията за продължаващо насилие срещу жени и практики, вредни за жените, като например генитално осакатяване на жени; призовава индонезийските органи да приложат своето законодателство относно насилието срещу жени, да инкриминират всички форми на сексуално насилие, да приемат законодателство за премахване на неравенството между половете и за овластяване на жените;

13.  приветства спирането на екзекуциите на лица, осъдени на смърт за трафик на наркотици, в очакване на преразглеждане на тяхното дело; настоятелно призовава правителството на Индонезия да продължи да спира всички подобни екзекуции и да преразгледа делата в съответствие с международните стандарти; призовава за незабавно възстановяване на мораториума върху прилагането на смъртното наказание с оглед на премахване на смъртното наказание;

14.  призовава правителството на Индонезия да изпълни всички свои задължения и да зачита, защитава и отстоява правата и свободите, заложени в Международния пакт за граждански и политически права;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Индонезия, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, както и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0002.

Правна информация - Политика за поверителност