Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2724(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0424/2017

Debatai :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0269

Priimti tekstai
PDF 256kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje
P8_TA(2017)0269RC-B8-0424/2017

2017 m. birželio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje (2017/2724(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Indonezijos, ypač į 2017 m. sausio 19 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į ES ir Indonezijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), kuris įsigaliojo 2014 m. gegužės 1 d., ir į 2016 m. lapkričio 29 d. bendrą pranešimą spaudai po pirmojo ES ir Indonezijos jungtinio komiteto posėdžio pagal PBS,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 9 d. vietos lygiu paskelbtą ES pareiškimą dėl religijos ar tikėjimo laisvės ir saviraiškos laisvės,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 17 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitos Indonezijos apžvalgą ir į Jungtinių Tautų organizuojamo visuotinio periodinio vertinimą (Trečiasis ciklas) bei į 2017 m. vasario 20 d. Suinteresuotųjų subjektų pastabų dėl Indonezijos apibendrinimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 27 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl suplanuotų mirties bausmių Indonezijoje,

–  atsižvelgdamas į 6-ąjį Europos Sąjungos ir Indonezijos dialogą žmogaus teisių klausimais, vykusį 2016 m. birželio 28 d.,

–  atsižvelgdama į 2016 m. spalio 14 d. Bankoko deklaraciją dėl pasaulinės ASEAN ir ES partnerystės siekiant bendrų strateginių tikslų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį Indonezija ratifikavo 2006 m.,

–  atsižvelgdamas į 1987 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Indonezija yra ketvirta pagal gyventojų skaičių valstybė pasaulyje, trečioji pagal dydį demokratinė valstybė, didžiausia valstybė, kurioje gyvena dauguma musulmonų, turinti daugiakultūrę visuomenę, kurią sudaro 255 mln. įvairių kultūrų, kalbų ir etninių grupių piliečių;

B.  kadangi Indonezija yra svarbi ES partnerė; kadangi Europos Sąjungos ir Indonezijos – G20 narės – ryšiai yra stiprūs; kadangi ES ir Indoneziją sieja tos pačios vertybės, susijusios su žmogaus teisėmis, valdymu ir demokratija;

C.  kadangi 2016 m. Indonezijoje buvo užfiksuotas precedento neturintis smurtinių, diskriminacinio pobūdžio, bauginančių žodinių išpuolių ir nuodingų pareiškimų prieš LGBTI asmenis skaičius; kadangi, anot pranešimų, tokius pareiškimus tiesiogiai ar netiesiogiai kurstė vyriausybės pareigūnai, valstybės institucijos ir ekstremistai; kadangi 2017 m. tokių išpuolių pobūdis dar paūmėjo;

D.  kadangi ypatingą statusą turinčioje autonominėje Ačeho provincijoje galioja šariato teisė, pagal kurią tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai bendru sutarimu ir nesantuokiniai seksualiniai santykiai yra neteisėti ir už juos baudžiama iki 100 kirčių ir 100 mėnesių laisvės atėmimo; kadangi 2017 m. gegužės mėn. du jauni vyrai buvo apkaltinti ir nuteisti už tos pačios lyties lytinius santykius ir jiems buvo skirta 85 kirčių bausmė; kadangi teisė nebūti kankinamam yra pagrindinė ir neatimama teisė;

E.  kadangi likusioje Indonezijos dalyje homoseksualumas nėra neteisėtas; kadangi, nepaisant to, LGBTI bendruomenė pastaraisiais metais patiria spaudimą;

F.  kadangi 141 vyras buvo suimtas už „pornografijos įstatymų pažeidimą“ vykdant policijos reidą gėjų klube Džakartoje, 2017 m. gegužės 21 d.;

G.  kadangi nuo 2016 m. sausio mėn. Indonezijos Konstituciniame Teisme buvo persvarstoma peticija, kuria siekiama kriminalizuoti tos pačios lyties atstovų lytinius santykius ir nesantuokinius lytinius santykius;

H.  kadangi Indonezijoje didėja netolerancija religinių mažumų atžvilgiu, kuriai sudarė sąlygas diskriminaciniai įstatymai ir taisyklės, įskaitant įstatymą dėl šventvagystės, kuriame oficialiai pripažintos tik šešios religijos; kadangi 2017 m. birželio mėn. keletas žmonių buvo nuteisti ir įkalinti pagal įstatymus dėl šventvagystės;

I.  kadangi 2017 m. sausio mėn. Nacionalinė žmogaus teisių komisija (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) padarė išvadą, kad kai kuriose provincijose, pvz., Vakarų Javoje, kur kas daugiau susiduriama su religine intolerancija, palyginti su kitomis, ir kad regioninės valdžios atstovai dažnai toleruoja pažeidimus arba net patys juos tiesiogiai vykdo;

J.  kadangi didelį susirūpinimą kelia prieš žurnalistus nukreipti bauginimai ir smurtas; kadangi žurnalistai turėtų turėti galimybę vykti į visas šalies dalis;

K.  kadangi, kaip teigia organizacija „Human Rights Watch“, tarp 2010–2015 m. laikotarpiu 49 proc. mergaičių iki 14 m. tapo moterų lyties organų žalojimo aukomis;

L.  kadangi valdžios institucijos 2016 m. liepos mėn. įvykdė nuosprendį mirties bausme nuteistiems keturiems prekiautojams narkotikais ir nurodė, kad 2017 m. mirties nuosprendis bus įvykdytas dar 10 mirties nuosprendžio įvykdymo laukiantiems kaliniams;

1.  teigiamai vertina tvirtus ES ir Indonezijos ryšius ir dar kartą patvirtina, kaip svarbu palaikyti tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius abiejų šalių ryšius; pabrėžia ES ir Indonezijos dialogo žmogaus teisių klausimais, kuris sudarė sąlygas atvirai pasikeisti nuomonėmis žmogaus teisių ir demokratijos temomis, kurios taip pat sudaro PBS pagrindą, svarbą;

2.  ragina stiprinti ES ir Indonezijos parlamentinius ryšius, kurie leidžia konstruktyviai aptarti skirtingus abipusio intereso klausimus, įskaitant žmogaus teises; ragina Indonezijos parlamentą stiprinti tokius tarpparlamentinius santykius;

3.  teigiamai vertina aktyvų Indonezijos dalyvavimą regioniniu ir daugiašaliu lygmeniu; pabrėžia, kad neseniai buvo atliktas Indonezijos vertinimas – 2017 m. gegužės mėn. vykstant Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijai, kurio metu buvo atliekamas visuotinis periodinis vertinimas; pabrėžia, kad, kaip ir anksčiau, Indonezija savo noru pageidavo, kad būtų atliktas šis vertinimas;

4.  ragina ypatingą statusą turinčios autonominės Ačeho provincijos valdžios institucijas užkirsti kelią tolesniam homoseksualių asmenų persekiojimui ir panaikinti baudžiamąją atsakomybę už homoseksualumą, iš dalies pakeičiant Islamo baudžiamąjį kodeksą; griežtai smerkia dviejų 20 ir 23 metų amžiaus homoseksualių vyrų išplakimą rykštėmis, kuris įvyko 2017 m. gegužės 22 d. Ačehe, tai buvo pirmas kartas, kai ypatingą statusą turinčios Ačeho provincijos valdžios institucijos rykštėmis nuplakė žmones už homoseksualias praktikas; griežtai smerkia tai, kad pagal Ačeho provincijos Islamo baudžiamąjį kodeksą, kuris grindžiamas šariato teise, homoseksualumas neteisėtas; pabrėžia, kad minėtų dviejų vyrų atliktas baudimas žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis, o pagal tarptautinę teisę gali būti laikomas kankinimu; ragina valdžios institucijas nedelsiant nutraukti viešai vykdomų nuplakimų praktiką;

5.  taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad didėja netolerancija Indonezijos LGBTI bendruomenės atžvilgiu už ypatingą statusą turinčios autonominės Ačeho provincijos ribų; griežtai smerkia tai, kad, nepaisant to, kad homoseksualumas nėra nusikaltimas pagal Indonezijos Baudžiamojo kodekso nuostatas, 141 vyras buvo suimtas vykdant policijos reidą gėjų klube Džakartoje, 2017 m. gegužės 21 d.; primygtinai ragina valdžios institucijas ir vyriausybės pareigūnus susilaikyti nuo viešų pareiškimų, kuriais diskriminuojami LGBTI asmenys arba kitos mažumos šalyje; pabrėžia, kad policijos pareiga – užtikrinti įstatymų vykdymą ir apginti pažeidžiamas mažumas, o ne persekioti jas;

6.  atmeta Indonezijos psichiatrų asociacijos teiginį, kad homoseksualumas ir „transseksualumas“ yra psichikos sveikatos sutrikimai; ragina valdžios institucijas paleisti prievarta laikomus LGBTI asmenis ir nutraukti bet kokių formų „gydymą“, kuriuo siekiama „išgydyti“ nuo homoseksualumo, biseksualumo ar transseksualumo tapatumo, ir užtikrinti griežtą šio draudimo laikymąsi;

7.  teigiamai vertina Prezidento J. Widodo 2016 m. spalio 19 d. pareiškimą, kuriame smerkiama LGBTI asmenų diskriminacija; ragina Prezidentą J. Widodo pasinaudoti savo svarbia poziciją, kad būtų viešai pasmerkti netolerancija ir nusikaltimai prieš LGBTI asmenis, mažumoms priklausančius asmenis, moteris ir organizacijas ar susibūrimus šalyje;

8.  ragina persvarstyti įstatymą dėl šventvagystės, nes dėl jo kyla pavojus religinėms mažumoms; remia JT rekomendacijas panaikinti Baudžiamojo kodekso 156 ir 156a straipsnius, Įstatymą dėl piktnaudžiavimo prevencijos ir religijos diskreditavimo, Elektroninių sandorių ir dokumentų įstatymą ir panaikinti kaltinimus bei atsisakyti šventvagyste kaltinamų asmenų baudžiamojo persekiojimo;

9.  yra susirūpinęs dėl to, kad Indonezijoje didėja netolerancija etninių, religinių ir seksualinių mažumų atžvilgiu; ragina Indonezijos valdžios institucijas toliau dėti pastangas bei stiprinti savo veiksmus siekiant didinti religinę toleranciją ir socialinę įvairovę; griežtai smerkia visus smurto, priekabiavimo ir bauginimo veiksmus, nukreiptus prieš mažumas; ragina patraukti atsakomybėn visus už tokius pažeidimus atsakingus asmenis;

10.  išreiškia susirūpinimą dėl rimtų žiniasklaidos laisvės pažeidimų; ragina Indonezijos vyriausybę reikalauti, kad valstybės agentūros laikytųsi visiško nepakantumo politikos fizinio smurto prieš žurnalistus atžvilgiu ir suteiktų užsienio žiniasklaidos atstovams galimybę patekti į šalį;

11.  ragina Indonezijos valdžios institucijas panaikinti visas teisės nuostatas, kuriomis nepagrįstai ribojamos pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės; ragina Indonezijos valdžios institucijas persvarstyti visus šalies įstatymus ir užtikrinti, kad jie atitiktų šalies tarptautinius įsipareigojimus, konkrečiai saviraiškos laisvės, minties laisvės, sąžinės ir religijos laisvės, lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo ir teisės į saviraišką ir susirinkimus viešumoje srityse;

12.  yra susirūpinęs dėl besitęsiančio smurto prieš moteris ir moterims žalingų praktikų, pvz., moterų lyties organų žalojimo; ragina Indonezijos valdžios institucijas užtikrinti teisės aktų dėl smurto prieš moteris vykdymą, bausti visų formų seksualinį smurtą bei priimti teisės aktus siekiant panaikinti lyčių nelygybę ir suteikti moterims daugiau galių;

13.  palankiai vertina tai, kad žmonių, kuriuos už prekybą narkotikais laukia mirties bausmė, mirties nuosprendis nebus įvykdytas tol, kol bus persvarstyta jų byla; ragina Indonezijos vyriausybę ir toliau stabdyti visus mirties bausmės įvykdymus ir pakartotinai teisti tuos asmenis pagal tarptautinius standartus; ragina nedelsiant vėl paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, siekiant šią bausmę panaikinti;

14.  ragina Indonezijos vyriausybę vykdyti visus savo įsipareigojimus ir gerbti, paisyti bei užtikrinti Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte įtvirtintų teisių ir laisvių apsaugą;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Indonezijos vyriausybei ir parlamentui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0002.

Teisinė informacija - Privatumo politika