Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0407/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0273

Přijaté texty
PDF 342kWORD 48k
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk
Humanitární situace v Jemenu
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(1) a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. října 2016 o útoku v Jemenu a na její prohlášení ze dne 19. října 2016 o příměří v Jemenu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na setkání na vysoké úrovni, které se konalo dne 25. dubna 2017 v Ženevě a jehož cílem bylo přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu,

–  s ohledem na výzvu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a mezinárodní sankce Idrisse Jazairyho ze dne 12. dubna 2017 k ukončení námořní blokády Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 10. října 2016 o hrůzném útoku na smuteční hosty pohřbu v Jemenu, ze dne 10. února 2017 o civilním obyvatelstvu v Jemenu, které se ocitlo v situaci uprostřed válčících stran, a ze dne 24. března 2017 o více než 100 civilních obětech zabitých za jediný měsíc, mezi nimiž byli rybáři a uprchlíci, a to dva roky po vypuknutí konfliktu v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla Uld šajcha Ahmada ze dne 21. října a 19. listopadu 2016 a ze dne 30. ledna 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Jemenu je katastrofická; vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) označila situaci v Jemenu za „nejhorší potravinovou krizi na světě“; vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že v květnu 2017 potřebovalo v Jemenu potravinovou pomoc 17 milionů osob, přičemž 7 milionů těchto osob čelí „potravinové krizi“; vzhledem k tomu, že 2,2 milionu osob trpí vážnou akutní podvýživou, přičemž každých deset minut umírá jedno dítě z příčin, kterým by šlo předejít; vzhledem k tomu, že byly vnitřně vysídleny 2 miliony osob a že počet navrácených osob činí 1 milion;

B.  vzhledem k tomu, že probíhající konflikt má na tuto zemi a její obyvatele devastující dopady; vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní výzvy k politickému řešení krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnout smíru a boje pokračují; vzhledem k tomu, že ani jedna strana nedosáhla vojenského vítězství a je nepravděpodobné, že se to v budoucnu změní;

C.  vzhledem k tomu, že od března 2015 bylo podle OSN v důsledku násilí zabito přibližně 10 000 a zraněno více než 40 000 osob; vzhledem k tomu, že boje odehrávající se na zemi i ve vzduchu znemožňují pracovníkům Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) provádějícím kontrolu na místě dostat se do oblasti a ověřit počet civilních obětí, z čehož vyplývá, že uvedené počty zahrnují pouze případy usmrcených a zraněných osob, které se OHCHR podařilo ověřit a potvrdit; vzhledem k tomu, že válka silně zasáhla jemenskou civilní infrastrukturu a instituce, které jsou čím dál tím méně schopny zajišťovat základní služby; vzhledem k tomu, že zdravotnický systém je na pokraji kolapsu a klíčoví zdravotníci v přední linii nedostávají již měsíce plat;

D.  vzhledem k tomu, že v Jemenu vypukla druhá epidemie cholery a akutního vodnatého průjmu, v důsledku čehož existuje podezření na více než 100 000 případů nákazy cholerou a v období od 27. dubna do 8. června 2017 zemřelo v celé zemi téměř 800 osob;

E.  vzhledem k tomu, že pokračujícími boji a humanitární krizí jsou obzvláště zasaženy zranitelné skupiny, ženy a děti, a vzhledem k tomu, že bezpečnost a dobré životní podmínky žen a dívek vyvolávají mimořádné znepokojení; vzhledem k tomu, že v důsledku narůstajícího násilí v Jemenu trpí zejména děti, přičemž podle záznamů OSN bylo1 540 dětí zabito a 2 450 dětí zraněno;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku násilí nebylo v minulém školním roce schopno pokračovat ve vzdělávání více než 350 000 dětí, čímž podle údajů organizace UNICEF celkový počet dětí v Jemenu, které nechodí do školy, přesáhl 2 miliony; vzhledem k tomu, že dětem, které nechodí do školy, hrozí, že budou naverbovány do boje;

G.  vzhledem k tomu, že téměř 90 % základních potravin v zemi se dováží; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a mezinárodní sankce zdůraznil, že vzdušná a námořní blokáda, kterou vůči Jemenu od března 2015 uplatňují koaliční síly, je jednou z hlavních příčin humanitární katastrofy, neboť násilí, které se rozpoutalo v celé zemi, a obecný nedostatek paliva přispěly k přerušení potravinářských distribučních sítí v zemi;

H.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

I.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově (AQAP) podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšířit svou oblast vlivu a zvýšit počet a rozsah teroristických útoků; vzhledem k tomu, že organizace AQAP a takzvaný Islámský stát (ISIS) / Dá‘iš zapustily v Jemenu kořeny a páchají teroristické útoky, při kterých umírají stovky lidí;

J.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. února 2016 Parlament vyzval k přijetí opatření, jehož cílem by bylo uplatňovat zbrojní embargo EU vůči Saúdské Arábii, v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008;

K.  vzhledem k tomu, že hútíjské i spojenecké síly byly obviněny ze závažného porušování válečného práva v souvislosti s kladením zakázaných protipěchotních nášlapných min, špatným zacházením se zadrženými a plošným odpalováním raket do obydlených oblastí v Jemenu a na jihu Saúdské Arábie;

L.  vzhledem k tomu, že celková částka humanitární pomoci, kterou EU poskytla Jemenu v letech 2015 a 2016, dosáhla 120 milionů EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo na pomoc vyčleněno 46 milionů EUR; vzhledem k tomu, že navzdory setkání na vysoké úrovni, které se konalo v dubnu 2017 v Ženevě s cílem přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu a během něhož různé země a organizace oficiální přislíbily pomoc ve výši 1,1 miliardy USD, dárci do 9. května 2017 poskytli finanční prostředky, jejichž částka představovala pouze 28 % humanitární výzvy OSN ve výši 2,1 miliardy USD vyhlášené pro Jemen pro rok 2017; vzhledem k tomu, že v roce 2017 se očekává uvolnění dalších 70 milionů EUR na rozvojovou pomoc;

1.  je hluboce znepokojen dramatickým zhoršováním humanitární situace v Jemenu, která se vyznačuje obecným nedostatkem potravin a závažnou podvýživou, útoky, při nichž není brán ohled na civilní obyvatelstvo a zdravotnické a humanitární pracovníky, a ničením civilní a zdravotnické infrastruktury, pokračujícími leteckými útoky, pozemními boji a ostřelováním, a to navzdory opakovaným výzvám k opětovnému ukončení bojů;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat; naléhavě vyzývá všechny strany, aby usilovaly o okamžité vyhlášení příměří a o návrat k jednacímu stolu; opakuje, že podporuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Jemenu;

3.  je velmi znepokojen tím, že letecké útoky a pozemní boje, které přinesly smrt tisíců civilistů a vedly k vysídlení a ztrátě živobytí ohrožujícím životy mnohých osob, prohloubily destabilizaci Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi teroristických a extremistických organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a AQAP, a vyostřily již tak kritickou humanitární situaci;

4.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré útoky a násilí namířené proti civilnímu obyvatelstvu, včetně bombardování, používání kazetové munice, raketového ostřelování, palby, ostřelování ze zálohy, balistického ostřelování a používání protipěchotních nášlapných min, jakož i útoky ničící civilní infrastrukturu včetně škol, zdravotnických zařízení, obytných oblastí, tržnic, vodovodních systémů, přístavů a letišť;

5.  naléhavě vyzývá vládu Jemenu, aby se zhostila své povinnosti v boji proti organizaci Islámský stát / Dá’iš a AQAP, jež ze současné nestability těží; připomíná, že všechny teroristické činy jsou neomluvitelnými zločiny bez ohledu na jejich motivaci a bez ohledu na to, kdy, kde a kým byly spáchány; zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny strany konfliktu přijaly rozhodná opatření proti těmto skupinám, jejichž činnost představuje vážnou hrozbu pro vyjednání smíru a pro bezpečnost nejen v tomto regionu;

6.  opětovně vyzývá všechny strany a jejich regionální a mezinárodní podporovatele, aby dodržovali mezinárodní humanitární právo a mezinárodní ujednání v oblasti lidských práv a zajistili tak ochranu civilistů a aby se již přímo nezaměřovali na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a systémy pro zásobování vodou; připomíná, že úmyslné útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic a zdravotnického personálu, představují vážné porušování mezinárodního humanitárního práva; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby zajistilo mezinárodní trestní stíhání osob, které mají na svědomí porušení mezinárodního práva, k nimž došlo v Jemenu; v této souvislosti podporuje výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna, aby byl vytvořen nezávislý mezinárodní subjekt, který by provedl komplexní vyšetření zločinů spáchaných během konfliktu v Jemenu; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo trvalého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za tato porušení odpovědnost;

7.  připomíná, že konflikt v Jemenu nelze v žádném případě vyřešit vojenskou cestou a že tuto krizi je možné vyřešit pouze na základě inkluzivního procesu jednání vedeného Jemenci, který bude zahrnovat všechny dotčené strany s výrazným zastoupení žen a jehož prostřednictvím lze dosáhnout inkluzivního politického řešení; opakuje svou podporu úsilí, které vyvíjí generální tajemník OSN, zvláštní vyslanec OSN pro Jemen a Evropská služba pro vnější činnost s cílem zprostředkovat obnovení jednání, a vyzývá všechny strany konfliktu, aby v této věci zaujaly konstruktivní přístup a nekladly pro obnovení jednání žádné předběžné podmínky; zdůrazňuje, že zásadní význam pro usnadnění návratu k politickému řešení bude mít provádění opatření na budování důvěry, jako jsou okamžité kroky k dosažení udržitelného příměří, mechanismus pro monitorované stahování ozbrojených sil, usnadnění přístupu humanitárních a obchodních dodávek a propuštění politických vězňů;

8.  naléhavě vyzývá Saúdskou Arábii a Írán, aby zlepšily dvoustranné vztahy a usilovaly společně o ukončení bojů v Jemenu;

9.  podporuje výzvu EU určenou všem stranám konfliktu, aby učinily veškeré nezbytné kroky k předcházení všem formám násilí, včetně sexuálního a genderového násilí, v situacích ozbrojeného konfliktu a k jejich řešení; důrazně odsuzuje porušování práv dítěte a je znepokojen skutečností, že děti mají omezený přístup dokonce i k základní zdravotní péči a vzdělávání; odsuzuje nábor a využívání dětských vojáků v konfliktech; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podpořily rehabilitaci demobilizovaných děti a jejich začlenění do společnosti;

10.  žádá všechny strany konfliktu, aby pracovaly na odstranění veškerých logistických a finančních překážek, které brzdí dovoz a distribuci potravin a zdravotnických potřeb pro postižené civilní obyvatelstvo; především naléhavě vyzývá příslušné strany, aby zajistily plné a účinné fungování hlavních bran obchodu, jako jsou přístavy Hudajdá a Aden; zdůrazňuje jejich význam jako životně důležitého spojení pro humanitární pomoc a pro základní zásobování; vyzývá k opětovnému otevření letiště v San'á pro komerční lety, aby mohly být do Jemenu letecky dopravovány naléhavě potřebné léky a komodity a aby mohli být Jemenci, kteří potřebují lékařské ošetření, letecky přepravováni z Jemenu;

11.  vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je zejména nutné důsledně uplatňovat pravidla EU stanovená ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP o vývozu zbraní; v této souvislosti připomíná své usnesení ze dne 25. února 2016;

12.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit pozici místních orgánů a budovat jejich kapacitu pro poskytování služeb a zapojit jemenskou diasporu a mezinárodní nevládní organizace do podpory klíčových sektorů v oblasti služeb; zdůrazňuje zejména, že je naléhavě potřebné, aby EU a další mezinárodní aktéři řešili epidemii cholery a podpořili jemenské zdravotnictví, aby nedošlo k jeho kolapsu, mimo jiné tak, že usnadní poskytování vybavení a vyplácení mezd zdravotníkům v přední linii, jejichž přítomnost je pro humanitární pomoc kriticky důležitá;

13.  vítá skutečnost, že EU a její členské státy jsou rovněž připraveny posílit humanitární pomoc pro obyvatelstvo v celé zemi, a reagovat tak na rostoucí potřeby, a mobilizovat svou rozvojovou pomoc za účelem financování projektů v klíčových odvětvích; vítá závazky učiněné na setkání na vysoké úrovni týkajícím se humanitární krize v Jemenu a zdůrazňuje potřebu koordinované humanitární činnosti pod vedením OSN s cílem zmírnit utrpení obyvatel Jemenu; dále naléhavě vyzývá všechny země, aby splnily závazky, které učinily na tomto setkání s cílem přispět k řešení humanitárních potřeb;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby okamžitě předložila integrovanou strategii EU pro Jemen a dodala mírové iniciativě pod záštitou OSN nový podnět; v tomto ohledu vyzývá ke jmenování zvláštního zástupce EU pro Jemen;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0066.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0270.

Právní upozornění - Ochrana soukromí