Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0407/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0273

Usvojeni tekstovi
PDF 178kWORD 53k
Četvrtak, 15. lipnja 2017. - Strasbourg
Humanitarno stanje u Jemenu
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. lipnja 2017. o humanitarnoj situaciji u Jemenu (2017/2727(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, a posebno rezoluciju od 25. veljače 2016.(1) o humanitarnoj situaciji u Jemenu i rezoluciju od 9. srpnja 2015.(2) o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 8. listopada 2016. o napadu u Jemenu i od 19. listopada 2016. o prekidu vatre u Jemenu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu, posebice rezolucije 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uzimajući u obzir sastanak donatora na visokoj razini u vezi s humanitarnom krizom u Jemenu koji je održan 25. travnja 2017. u Ženevi,

–  uzimajući u obzir poziv posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za ljudska prava i međunarodne sankcije Idrisa Jazairija, upućen 12. travnja 2017., da se ukine pomorska blokada Jemena,

–  uzimajući u obzir izjave visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Ra’ada al-Huseina od 10. listopada 2016. o gnusnom napadu na sprovod u Jemenu, od 10. veljače 2017. o civilima u Jemenu zahvaćenima sukobom zaraćenih strana, te od 24. ožujka 2017. o više od 100 civila ubijenih u mjesec dana, među kojima su i ribari i izbjeglice te da sukob u Jemenu traje već pune dvije godine,

–  uzimajući u obzir izjave posebnog izaslanika UN-a za Jemen Ismaila Ulda Šeika Ahmeda od 21. listopada i 19. studenog 2016. te od 30. siječnja 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je humanitarna situacija u Jemenu katastrofalna; budući da je u veljači 2017. Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) situaciju u Jemenu proglasila „najvećom krizom u pogledu sigurnosti opskrbe hranom u svijetu”; budući da je u svibnju 2017. Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) izjavio da 17 milijuna ljudi u Jemenu treba pomoć u hrani, od čega je 7 milijuna osoba suočeno „s kriznom situacijom u pogledu sigurnosti opskrbe hranom”; budući da 2,2 milijuna djece pati od akutne pothranjenosti i da svakih deset minuta jedno dijete umre zbog uzroka koji se mogu spriječiti; budući da je dva milijuna ljudi interno raseljeno te da ima milijun povratnika;

B.  budući da sukob koji je u tijeku ima razorne posljedice na tu zemlju i njezino stanovništvo; budući da unatoč međunarodnim pozivima na političko rješenje krize sukobljene strane nisu uspjele postići dogovor te da sukobi i dalje traju; budući da nijedna strana nije ostvarila vojnu pobjedu i da nije vjerojatno da će to uspjeti u budućnosti;

C.  budući da je, prema podacima UN-a, od ožujka 2015. u sukobima smrtno stradalo oko 10 000 osoba te da ih je više od 40 000 ranjeno; budući da zbog borbi na kopnu i u zraku promatrači na terenu Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR) nisu mogli pristupiti tom području kako bi provjerili broj civilnih žrtava, što znači da ti podaci obuhvaćaju samo broj poginulih i ranjenih koje je OHCHR uspio potvrditi; budući da su civilna infrastruktura i institucije u Jemenu teško stradale u ratu i da u sve manjoj mjeri mogu pružati osnovne usluge; budući da je zdravstveni sustav na rubu propasti i da zdravstveni radnici čija je uloga na prvim linijama sukoba od iznimne važnosti već mjesecima nisu primili plaću;

D.  budući da je u Jemenu već drugi put izbila epidemija kolere i akutnog vodenog proljeva, da se sumnja na 100 000 slučajeva oboljenja od kolere te da je između 27. travnja i 8. lipnja 2017. u cijeloj zemlji od njezinih posljedica umrlo gotovo 800 osoba;

E.  budući da su ugrožene skupine, žene i djeca posebno pogođeni trenutačnim sukobima i humanitarnom krizom te da je pitanje sigurnosti i dobrobiti žena, djevojaka i djevojčica posebno zabrinjavajuće; budući da su djeca posebno ugrožena zbog porasta nasilja u Jemenu i da je UN potvrdio da je 1 540 djece smrtno stradalo, a da ih je 2 450 ranjeno;

F.  budući da prošle školske godine zbog nasilja više od 350 000 djece nije moglo nastaviti obrazovanje, čime je, prema podacima UNICEF-a, broj djece u Jemenu koja ne idu u školu porastao na više od 2 milijuna; budući da su djeca koja ne idu u školu izložena opasnosti od novačenja za borbu;

G.  budući da se u Jemenu gotovo 90 % osnovnih namirnica uvozi; budući da je posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za ljudska prava i međunarodne sankcije naglasio da je zračna i pomorska blokada Jemena, koju su u ožujku 2015. nametnule koalicijske snage, jedan od glavnih uzroka humanitarne katastrofe, a da su nasilje u zemlji i opći nedostatak goriva narušili funkcioniranje unutarnjih mreža za distribuciju hrane;

H.  budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i izvan nje, kao i za mir i stabilnost unutar samog Jemena;

I.  budući da stanje u Jemenu predstavlja ozbiljnu opasnost za stabilnost regije, posebno za Rog Afrike, Crveno more i širi Bliski istok; budući da se al-Qaida Arapskog poluotoka (AQAP) uspjela okoristiti pogoršanjem političke i sigurnosne situacije u Jemenu, proširivši svoju prisutnost te povećavši broj i intenzitet terorističkih napada; budući da su al-Qaida Arapskog poluotoka i tzv. Islamska država/Daiš učvrstili svoju prisutnost u Jemenu i izvršili terorističke napade u kojima su ubijene stotine ljudi;

J.  budući da je Parlament u svojoj rezoluciji od 25. veljače 2016. pozvao da se pokrene inicijativa za nametanje embarga EU-a na oružje Saudijskoj Arabiji, u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008.;

K.  budući da su i snage pobunjenih Hutija i savezničke snage optužene za ozbiljna kršenja ratnog prava, poput postavljanja zabranjenih protupješačkih mina, zlostavljanja zatvorenika i neselektivnih raketnih napada na naseljena područja u Jemenu i na jugu Saudijske Arabije;

L.  budući da su ukupna financijska sredstva Europske unije za humanitarnu pomoć za Jemen za 2015. i 2016. iznosila 120 milijuna EUR; budući da je za pomoć u 2017. dodijeljeno 46 milijuna EUR; budući da su, unatoč sastanku donatora na visokoj razini održanom u Ženevi u travnju 2017. u vezi s humanitarnom krizom u Jemenu, tijekom kojeg su se različite zemlje i organizacije obvezale na donacije u ukupnom iznosu od 1,1 milijarde USD, donatori do 9. svibnja 2017. dodijelili sredstva kojima je pokriveno tek 28 % od 2,1 milijarde USD, iznosa koji je UN zatražio za humanitarnu pomoć Jemenu za 2017. godinu; budući da se očekuje da će se 2017. u okviru razvojne pomoći mobilizirati dodatnih 70 milijuna EUR;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog alarmantnog pogoršanja humanitarne situacije u Jemenu, koju usprkos opetovanim pozivima na ponovni prekid sukoba karakteriziraju sveopća nesigurnost opskrbe hranom i teška neishranjenost, neselektivni napadi na civile, zdravstvene djelatnike i humanitarne radnike te uništavanje civilne i zdravstvene infrastrukture, stalni zračni napadi, borbe na tlu i granatiranja;

2.  izražava duboko žaljenje zbog smrtnih stradanja u sukobu i patnje onih koji su njime zahvaćeni te izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i narodu Jemena; potiče sve strane da pokušaju ostvariti trenutačni prekid vatre i da se vrate za pregovarački stol; ponavlja svoju potporu teritorijalnoj cjelovitosti, suverenosti i neovisnosti Jemena;

3.  izražava duboku zabrinutost zbog toga što su stalni zračni napadi i borbe na tlu, koji uništavaju fizičku infrastrukturu Jemena i koji su prouzročili smrtno stradanje tisuća civila, doveli do raseljavanja i gubitka izvorâ zarade stanovnika, ugrozivši tako još veći broj života, te dodatno destabilizirali zemlju i stvorili nestabilnost koju iskorištavaju terorističke i ekstremističke organizacije poput Islamske države/Daiša i Al-Qaide Arapskog poloutoka, a zbog čega je ionako već kritična humanitarna situacija dodatno pogoršana;

4.  najoštrije osuđuje sve terorističke napade na civile i nasilje protiv civila, među ostalim bombardiranje, uporabu kasetnog streljiva, raketiranje, granatiranje, snajpersku vatru i napade projektilima te uporabu protupješačkih mina, o kojoj postoje dojave, kao i napade koji dovode do uništavanja civilne infrastrukture, među ostalim škola, zdravstvenih ustanova, stambenih područja, tržnica, vodoopskrbnih sustava, luka i zračnih luka;

5.  poziva jemensku vladu da preuzme odgovornost u borbi protiv Islamske države/Daiša i Al-Qaide Arapskog poluotoka, koji iskorištavaju trenutačnu nestabilnost zemlje; podsjeća na to da je svaki teroristički čin zločin koji se ne može opravdati bez obzira na to tko ga je, kada, gdje i zbog kojih razloga počinio; naglašava da sve strane u sukobu trebaju poduzeti odlučne mjere protiv tih skupina, čije aktivnosti predstavljaju ozbiljnu prijetnju sporazumnom rješenju i sigurnosti u regiji i izvan nje;

6.  ponavlja svoj poziv svim stranama i regionalnim i međunarodnim dionicima koji im daju podršku da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, da zajamče zaštitu civila te da se suzdrže od izravnih napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu, posebno zdravstvene objekte i vodoopskrbne sustave; podsjeća da namjerni napadi na civile i civilnu infrastrukturu, uključujući bolnice i medicinsko osoblje, predstavljaju teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava; poziva međunarodnu zajednicu da se pobrine za međunarodni kazneni progon odgovornih za kršenja međunarodnog prava počinjena u Jemenu; u tom smislu podržava poziv visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Ra’ada al-Huseina na uspostavu neovisnog međunarodnog tijela koje bi provelo sveobuhvatnu istragu o zločinima počinjenima tijekom sukoba u Jemenu; naglašava da je utvrđivanje odgovornosti za kršenje prava neophodno za postizanje trajnog rješenja sukoba;

7.  podsjeća na to da se sukob u Jemenu ne može rješavati vojnim putem, već da se do rješenja krize može doći samo uključivim pregovorima koje će predvoditi Jemen i u kojima će sudjelovati sve strane u sukobu, uz puno i smisleno sudjelovanje žena, što će dovesti do sveobuhvatnog političkog rješenja; ponovno izražava svoju potporu naporima koje ulažu glavni tajnik UN-a, posebni izaslanik UN-a za Jemen i Europska služba za vanjsko djelovanje kako bi se omogućio nastavak pregovora te poziva sve strane uključene u sukob da budu konstruktivne i ne postavljaju preduvjete za nastavak pregovora; ističe da je za lakši povratak političkom rješavanju sukoba iznimno važno provesti mjere za jačanje međusobnog povjerenja kao što su neposredni koraci za postizanje održivog prekida vatre, mehanizam za povlačenje snaga koji bi bio pod nadzorom UN-a, olakšavanje pristupa za humanitarnu pomoći i robu te oslobađanje političkih zatvorenika;

8.  potiče Saudijsku Arabiju i Iran da rade na poboljšanju bilateralnih odnosa i da nastoje surađivati kako bi se okončale borbe u Jemenu;

9.  podupire poziv EU-a svim sukobljenim stranama da poduzmu sve potrebne korake kako bi se spriječili svi oblici nasilja, uključujući seksualno i rodno uvjetovano nasilje u oružanim sukobima, i odgovorilo na takve oblike nasilja; oštro osuđuje kršenja prava djeteta i izražava zabrinutost zbog toga što djeca imaju ograničen pristup čak i najosnovnijoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju; osuđuje novačenje i iskorištavanje djece u sukobima; poziva EU i međunarodnu zajednicu da pruže potporu rehabilitaciji i reintegraciji demobilizirane djece u zajednicu;

10.  poziva sve strane uključene u sukob da rade na uklanjanju svih logističkih i financijskih prepreka koje utječu na uvoz i distribuciju hrane i medicinskih potrepština za civile kojima je to potrebno; posebno poziva uključene strane da osiguraju potpuno i djelotvorno funkcioniranje glavnih točaka za ulaz robe kao što su luke u Hodeidi i Adenu; naglašava njihovu životnu važnost za dostavu humanitarne pomoći i osnovnih potrepština; poziva da se zračna luka u Sana’ai ponovno otvori za komercijalne letove kako bi se zračnim putem mogli dostaviti hitno potrebni lijekovi i roba te evakuirati Jemenci kojima je potrebno liječenje;

11.  poziva Vijeće da istinski promiče poštovanje međunarodnog humanitarnog prava kako je i određeno relevantnim smjernicama EU-a; ponovno ponavlja da je nužno da se sve države članice EU-a strogo pridržavaju pravila utvrđenih Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP o izvozu oružja; u tom smislu podsjeća na svoju rezoluciju od 25. veljače 2016.;

12.  ističe važnost osnaživanja lokalnih vlasti i jačanja njihovih sposobnosti za pružanje usluga kao i uključivanja jemenske dijaspore i međunarodnih nevladinih organizacija u davanje potpore ključnim uslužnim sektorima; posebno naglašava da postoji hitna potreba da se EU i drugi međunarodni akteri uhvate u koštac s epidemijom kolere i pruže potporu zdravstvenom sustavu kako bi se spriječio njegov kolaps, među ostalim tako da pruže pomoć u opskrbi i isplati plaća za zdravstvene radnike na terenu, koji su od ključne važnosti za humanitarni rad;

13.  pozdravlja činjenicu da su Europska unija i njezine države članice spremne povećati humanitarnu pomoć za stanovništvo u cijeloj zemlji kako bi odgovorili na rastuće potrebe i mobilizirati razvojnu pomoć za financiranje projekata u ključnim sektorima; pozdravlja obveze preuzete na sastanku donatora na visokoj razini organiziranom zbog humanitarne krize u Jemenu i naglašava potrebu za koordiniranim humanitarnim djelovanjem pod vodstvom UN-a kako bi se ublažile patnje ljudi u Jemenu; dodatno potiče sve zemlje da ispunjavaju obveze koje su preuzele na sastanku donatora kako bi doprinijele zadovoljavanju humanitarnih potreba;

14.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da hitno predloži integriranu strategiju EU-a za Jemen i da se još snažnije založi za pokretanje inicijative za mir u Jemenu pod okriljem UN-a; u tom pogledu poziva na imenovanje posebnog predstavnika EU-a za Jemen;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0066.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0270.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti