Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0407/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0273

Priimti tekstai
PDF 259kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras
Humanitarinė padėtis Jemene
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

2017 m. birželio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(1) ir 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. spalio 8 d. pareiškimą dėl išpuolio Jemene ir 2016 m. spalio 19 d. pareiškimą dėl ugnies nutraukimo Jemene,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2216 (2015), 2201 (2015) ir 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje įvykusį aukšto lygio paramos teikėjų renginį, skirtą humanitarinei krizei Jemene,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir tarptautinių sankcijų klausimais Idrisso Jazairy raginimą, išsakytą 2017 m. balandžio 12 d., nutraukti Jemeno jūrinę blokadą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino 2016 m. spalio 10 d. pareiškimą dėl siaubingo išpuolio per laidotuves Jemene, į 2017 m. vasario 10 d. pareiškimą dėl kariaujančių šalių įkaitais tapusių Jemeno civilių gyventojų ir į 2017 m. kovo 24 d. pareiškimą dėl per mėnesį žuvusių daugiau nei 100 civilių gyventojų, įskaitant žvejus ir pabėgėlius, konfliktui Jemene pasiekus dvejų metų žymą,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pasiuntinio Jemenui Ismailo Ouldo Cheikho Ahmedo 2016 m. spalio 21 d. ir lapkričio 19 d. bei 2017 m. sausio 30 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi humanitarinė padėtis Jemene yra katastrofiška; kadangi 2017 m. vasario mėn. JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) paskelbė, kad aprūpinimo maistu požiūriu padėtis Jemene yra didžiausia pasaulyje ekstremalioji situacija; kadangi 2017 m. gegužės mėn. JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pažymėjo, kad Jemene pagalba maisto srityje būtina 17 mln. žmonių ir kad aprūpinimo maistu požiūriu 7 mln. iš jų padėtis yra ekstremali; kadangi 2,2 mln. vaikų kenčia dėl didžiulio išsekimo, susijusio su nepakankama mityba, o dėl priežasčių, kurioms galima užkirsti kelią, kas dešimt minučių miršta po vieną vaiką; kadangi šalies viduje perkeltų žmonių skaičius siekia 2 mln., o sugrąžintųjų – 1 mln.;

B.  kadangi užsitęsusio konflikto pasekmės šaliai ir jos gyventojams yra pražūtingos; kadangi, nepaisant tarptautinių raginimų rasti politinį krizės sprendimą, konflikto šalims susitarimo pasiekti nepavyko, taigi kovos tęsiasi; kadangi karinės pergalės nepasiekė nė viena šalis ir nėra tikėtina, kad ateityje jos ją pasieks;

C.  kadangi, JT duomenimis, nuo 2015 m. kovo mėn. dėl smurto žuvo maždaug 10 000 žmonių ir per 40 000 buvo sužeista; kadangi vykstant kovoms ant žemės ir ore JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) stebėtojai neturi galimybių patekti į teritoriją ir patikrinti civilių aukų skaičiaus, taigi šie duomenys parodo tik mirties ir sužeidimų atvejų, kuriuos pavyko įrodyti ir patvirtinti OHCHR, skaičių; kadangi per karą smarkiai nukentėjusios Jemeno civilinė infrastruktūra ir institucijos vis dažniau nebegali teikti pagrindinių paslaugų; kadangi sveikatos sistema yra ant griuvimo ribos, o svarbiausiems priešakinės linijos medikams daugybę mėnesių nemokami atlyginimai;

D.  kadangi Jemene yra kilęs antras choleros ir ūmaus viduriavimo protrūkis, dėl kurio, kaip įtariama, choleros atvejų skaičius viršija 100 000, o 2017 m. balandžio 27 d. – birželio 8 d. visoje šalyje mirė beveik 800 žmonių;

E.  kadangi dėl užsitęsusių karo veiksmų ir humanitarinės krizės ypač kenčia pažeidžiamos grupės, moterys ir vaikai ir kadangi susirūpinimą ypač kelia moterų ir mergaičių saugumas ir gerovė; kadangi Jemene didėjant smurtui ypač pažeidžiami yra vaikai: remiantis JT dokumentais, 1 540 vaikų yra žuvę, o 2 450 jų buvo sužeisti;

F.  kadangi dėl smurto grįžti į mokyklą praėjusiais mokslo metais negalėjo daugiau nei 350 000 vaikų, o bendras mokyklos nelankančių vaikų skaičius Jemene, UNICEF duomenimis, viršijo 2 mln.; kadangi mokyklos nelankantiems vaikams gresia pavojus būti užverbuotiems kovoms;

G.  kadangi beveik 90 proc. pagrindinių šalies maisto produktų yra importuojami; kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių ir tarptautinių sankcijų klausimais yra pabrėžęs, kad oro ir jūrinė blokada, kurią nuo 2015 m. kovo mėn. Jemeno atžvilgiu vykdo koalicijos pajėgos, buvo viena pagrindinių humanitarinės katastrofos priežasčių, o dėl smurto šalyje ir didžiulio kuro nepritekliaus sutriko vidinių maisto paskirstymo tinklų veikla;

H.  kadangi stabilus saugus Jemenas su deramai veikiančia vyriausybe nepaprastai svarbus tarptautinių pastangų kovoti su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų požiūriu, taip pat taikai ir stabilumui pačiame Jemene;

I.  kadangi padėtis Jemene kelia didelį pavojų regiono – visų pirma Somalio pusiasalio, Raudonosios jūros ir platesniojo Artimųjų Rytų regionų – stabilumui; kadangi „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje sugebėjo pasinaudoti pablogėjusia politine ir saugumo padėtimi Jemene, išplėsti savo veiklą vietoje ir padidinti savo teroristinių išpuolių skaičių ir mastą; kadangi „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje ir vadinamoji grupuotė „Islamo valstybė“ ISIS / „Da'esh“ įsitvirtino Jemene ir vykdo teroristinius išpuolius, kurių metu žūva šimtai žmonių;

J.  kadangi savo 2016 m. vasario 25 d. rezoliucijoje Parlamentas ragino imtis iniciatyvos, siekiant įvesti ES ginklų embargą Saudo Arabijai vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąja pozicija 2008/944/BUSP;

K.  kadangi tiek husiai, tiek sąjungininkų pajėgos buvo kaltinami sunkiais karo teisės nuostatų pažeidimais, t. y. uždraustų priešpėstinių minų naudojimu, netinkamu elgesiu su sulaikytaisiais ir gyvenamų vietų apšaudymu raketomis Jemene ir pietinėje Saudo Arabijoje;

L.  kadangi bendra ES humanitarinės pagalbos Jemenui suma 2015 ir 2016 m. siekė 120 mln. EUR; kadangi 2017 m. skirtos pagalbos suma siekia 46 mln. EUR; kadangi, nepaisant 2017 m. balandžio mėn. Ženevoje įvykusio aukšto lygio paramos teikėjų renginio, skirto humanitarinei krizei Jemene, kurio metu įvairios šalys ir organizacijos įsipareigojo skirti 1,1 mlrd. USD, nuo 2017 m. gegužės 9 d. paramos teikėjai parūpino 28 proc. 2,1 mlrd. USD siekiančios humanitarinės pagalbos sumos, kurią JT prašė skirti Jemenui 2017 m.; kadangi 2017 m. tikimasi mobilizuoti dar 70 mln. EUR paramos vystymuisi lėšų;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl nerimą keliančio humanitarinės padėties blogėjimo Jemene, kurį apibūdina paplitęs maisto stygius ir nepaprastai prasta mityba, išpuoliai prieš civilius gyventojus, medikus ir pagalbos darbuotojus nesirenkant taikinių, civilinės ir medicininės infrastruktūros naikinimas, nesibaigiantys oro antpuoliai, karo veiksmai sausumoje ir apšaudymas artilerijos ugnimi, nepaisant pakartotinių raginimų nutraukti karo veiksmus;

2.  nepaprastai apgailestauja dėl konflikto metu prarastų gyvybių ir kančių, kurias patiria tapusieji kovų įkaitais, ir reiškia užuojautą aukų šeimoms; pakartoja savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus; ragina visas šalis siekti nedelsiant nutraukti ugnį ir grįžti prie derybų stalo; pakartoja, kad remia Jemeno teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę;

3.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad, užsitęsus oro antpuoliams ir karo veiksmams sausumoje, žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, žmonės turėjo persikelti ir neteko pragyvenimo šaltinių, taigi pavojuje atsidūrė dar daugiau gyvybių, Jemenas buvo dar labiau destabilizuotas, griaunama šalies fizinė infrastruktūra, atsirado nestabilumas, kuriuo pasinaudojo teroristinės ir ekstremistinės organizacijos, pvz., ISIS / „Da’esh“ ir „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje, bei pablogėjo ir taip kritinė humanitarinė padėtis;

4.  kuo griežčiausiai smerkia išpuolius ir smurtą prieš civilius gyventojus, įskaitant bombardavimą, kasetinių šaudmenų naudojimą, apšaudymą reaktyviais šaudmenimis, sviediniais, snaiperių ginklais ir raketomis, taip pat, kaip pranešama, priešpėstinių minų naudojimą bei išpuolius, per kuriuos naikinama civilinė infrastruktūra, įskaitant mokyklas, medicinos įstaigas, gyvenamuosius rajonus, prekybos vietas, vandens sistemas, uostus ir oro uostus;

5.  ragina Jemeno vyriausybę prisiimti atsakomybę kovojant su ISIS / „Da’esh“ ir „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje, kurios naudojasi šiuo metu nestabilia padėtimi; primena, kad visi teroro aktai yra nusikalstami ir nepateisinami – nesvarbu, kuo jie grindžiami ir kada, kur bei kieno jie vykdomi; pabrėžia, kad visos konflikto šalys turi imtis ryžtingų veiksmų prieš šias grupuotes, kurių veikla kelia didžiulę grėsmę deryboms dėl sprendimo ir saugumui regione bei už jo ribų;

6.  pakartoja savo raginimą visoms šalims ir jų regioniniams bei tarptautiniams rėmėjams laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir susilaikyti nuo veiksmų prieš civilinę infrastruktūrą, ypač medicinos įstaigas ir vandens sistemas; primena, kad tyčiniai veiksmai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, įskaitant ligonines ir medikus, yra sunkus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas; ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti tarptautinį asmenų, atsakingų už Jemene įvykdytus tarptautinės teisės pažeidimus, baudžiamąjį persekiojimą; atsižvelgdamas į tai pritaria JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino raginimui sukurti nepriklausomą tarptautinį organą, kuris išsamiai ištirtų per konfliktą Jemene įvykdytus nusikaltimus; pabrėžia, kad atsakomybės už pažeidimus užtikrinimas nepaprastai svarbus norint rasti ilgalaikį konflikto sprendimą;

7.  primena, kad konfliktas Jemene negali būti sprendžiamas karinėmis priemonėmis ir kad krizė gali būti įveikta tik užtikrinus Jemeno vadovaujamą įtraukų derybų procesą, į kurį būtų įtrauktos visos susijusios šalys, kuriame visapusiškai ir prasmingai dalyvautų moterys ir kuris nuvestų į įtraukų politinį sprendimą; pakartoja, kad remia JT generalinio sekretoriaus, JT specialiojo pasiuntinio Jemenui ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) pastangas padėti atnaujinti derybas, ir ragina visas konflikto šalis reaguoti konstruktyviai ir nekelti išankstinių su šiomis pastangomis susijusių sąlygų; pabrėžia, kad, norint padėti grįžti prie politinio proceso, nepaprastai svarbu įgyvendinti pasitikėjimo stiprinimo priemones, pvz., nedelsiant imtis veiksmų siekiant ilgalaikio ugnies nutraukimo, taikyti JT stebimą pajėgų išvedimo mechanizmą, palengvinti prieigą humanitariniais ir komerciniais tikslais bei išlaisvinti politinius kalinius;

8.  ragina Saudo Arabiją ir Iraną dėti pastangas siekiant pagerinti dvišalius santykius, taip pat stengtis bendradarbiauti, kad Jemene liautųsi kovos;

9.  remia ES raginimą visoms konflikto šalims imtis visų reikiamų veiksmų, kad kilus ginkluotam konfliktui būtų užkirstas kelias visų formų smurtui, įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ir būtų imamasi su juo susijusių atsakomųjų veiksmų; griežtai smerkia vaiko teisių pažeidimus ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad vaikų galimybės naudotis net pagrindinėmis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis yra ribotos; smerkia vaikų karių verbavimą ir naudojimą karo veiksmams; ragina ES ir tarptautinę bendruomenę remti demobilizuotų vaikų reabilitaciją ir jų reintegraciją į bendruomenę;

10.  ragina visas konflikto šalis stengtis šalinti visas logistines ir finansines kliūtis, trikdančias maisto ir medicinos reikmenų importą ir paskirstymą civiliams gyventojams, kuriems tai būtina; ypač ragina šalis užtikrinti visapusišką ir veiksmingą svarbiausių komercinio įvežimo vietų, pvz., al Chudaidos ir Adeno uostų, veikimą; pabrėžia, kad jie gyvybiškai svarbūs humanitarinės paramos ir būtiniausių reikmenų tiekimui užtikrinti; ragina atnaujinti Sanos oro uosto veiklą komerciniams skrydžiams, kad būtų galima atskraidinti skubiai reikalingų vaistų ir prekių bei išskraidinti Jemeno gyventojus, kuriems būtinas medicininis gydymas;

11.  ragina Tarybą veiksmingai skatinti laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; pirmiausia pakartoja, kad visos ES valstybės narės turi griežtai taikyti Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto nustatytas taisykles; atsižvelgdamas į tai primena savo 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją;

12.  pabrėžia, kad svarbu įgalėti vietos valdžios institucijas ir ugdyti jų pajėgumą teikti paslaugas, taip pat įtraukti Jemeno išeivius ir tarptautines NVO į ypač svarbių paslaugų sektorių rėmimą; ypač pabrėžia, kad ES ir kiti tarptautiniai subjektai turi skubiai spręsti choleros protrūkio problemą ir remti sveikatos sistemą siekiant užkirsti kelią jos griūčiai, be kita ko, padedant apsirūpinti reikmenimis ir išmokėti atlyginimus priešakinės linijos medikams, atliekantiems gyvybiškai svarbų vaidmenį teikiant humanitarinę pagalbą;

13.  teigiamai vertina tai, jog ES ir jos valstybės narės yra pasirengusios didinti humanitarinę pagalbą gyventojams visoje šalyje, kad būtų užtikrinti augantys poreikiai ir telkiama parama vystymuisi, reikalinga projektams esminės svarbos sektoriuose finansuoti; teigiamai vertina įsipareigojimus, prisiimtus aukšto lygio paramos teikėjų renginyje, skirtame humanitarinei krizei Jemene, ir pabrėžia, jog būtinas humanitarinės veiklos koordinavimas vadovaujant JT, kad būtų palengvintos Jemeno gyventojų kančios; taip pat ragina visas šalis vykdyti paramos teikėjų renginyje prisiimtus įsipareigojimus ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos poreikių problemos sprendimo;

14.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai skubiai pateikti pasiūlymą dėl integruotos ES strategijos Jemenui ir dar kartą paraginti imtis Jemeno taikos iniciatyvos remiant JT; atsižvelgdamas į tai ragina paskirti ES specialųjį įgaliotinį Jemenui;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0066.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0270.

Teisinė informacija - Privatumo politika