Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0407/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0273

Pieņemtie teksti
PDF 411kWORD 53k
Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs - Strasbūra
Humanitārā situācija Jemenā
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. jūnija rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu un it īpaši 2016. gada 25. februāra rezolūciju(1) par humanitāro situāciju Jemenā un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju(2) par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 8. oktobra paziņojumu par uzbrukumu Jemenā un 2016. gada 19. oktobra paziņojumu par pamieru Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2216 (2015), Rezolūciju Nr. 2201 (2015) un Rezolūciju Nr. 2140 (2014),

–  ņemot vērā 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā notikušo humanitārajai krīzei Jemenā veltīto augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referenta cilvēktiesību un starptautisko sankciju jautājumos Idriss Jazairy 2017. gada 12. aprīļa aicinājumu atcelt jūras blokādi Jemenā,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Zeid Ra’ad Al Hussein 2016. gada 10. oktobra paziņojumu par šausminošajiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem bēru laikā Jemenā, 2017. gada 10. februāra paziņojumu par civiliedzīvotājiem starp konfliktā iesaistītajām pusēm Jemenā un 2017. gada 24. marta paziņojumu par mēneša laikā nogalinātajiem vairāk nekā 100 civiliedzīvotājiem, tostarp zvejniekiem un bēgļiem, Jemenas konfliktam turpinoties divus gadus,

–  ņemot vērā ANO īpašā sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed 2016. gada 21. oktobra un 19. novembra, kā arī 2017. gada 30. janvāra paziņojumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā humanitārā situācija Jemenā ir katastrofāla; tā kā 2017. gada februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) paziņoja, ka Jemenā ir “pasaulē viskritiskākā ārkārtas situācija ar pārtikas nodrošinājumu”; tā kā 2017. gada maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) norādīja, ka 17 miljoniem cilvēku Jemenā ir nepieciešama pārtikas palīdzība un 7 miljoni no viņiem saskaras ar „ārkārtas situāciju ar pārtikas nodrošinājumu”; tā kā 2,2 miljoni bērnu cieš no akūta pārtikas trūkuma un katru desmit minūšu laikā novēršamu iemeslu dēļ mirst viens bērns; tā kā 2 miljoni cilvēku ir pārvietoti valsts iekšienē un 1 miljons cilvēku ir atgriezušies valstī;

B.  tā kā pašreizējā konflikta sekas ir postošas valstij un tās iedzīvotājiem; tā kā, neraugoties uz starptautiskajiem aicinājumiem rast politisku krīzes risinājumu, konfliktā iesaistītās puses nav spējušas panākt noregulējumu, un cīņas turpinās; tā kā neviena puse nav panākusi militāru uzvaru, un nav gaidāms, ka tas notiks nākotnē;

C.  tā kā saskaņā ar ANO sniegto informāciju vardarbības dēļ kopš 2015. gada marta ir nogalināti aptuveni 10000 cilvēku un vairāk nekā 40000 ir ievainoti; tā kā kaujas gan uz sauszemes, gan gaisā ir padarījušas neiespējamu ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) uz vietas esošo novērotāju piekļuvi teritorijai, lai pārbaudītu bojā gājušo civiliedzīvotāju skaitu, un tas nozīmē, ka šie skaitļi atspoguļo tikai tos nāves un ievainojumu gadījumus, ko Augstā cilvēktiesību komisāra birojs ir spējis apstiprināt; tā kā karš ir smagi skāris Jemenas civilo infrastruktūru un iestādes, un tām kļūst aizvien grūtāk nodrošināt pamatpakalpojumus. tā kā veselības aprūpes sistēma ir uz sabrukuma robežas un galvenie priekšplānā esošie medicīnas darbinieki mēnešiem ilgi nav saņēmuši darba samaksu;

D.  tā kā Jemena piedzīvo otru holeras un akūtu ūdeņainas caurejas uzliesmojumu, kas ir izraisījis vairāk nekā 100 000 iespējamas saslimšanas ar holeru gadījumus un gandrīz 800 cilvēku nāvi laikā no 2017. gada 27. aprīļa līdz 8. jūnijam visā valstī;

E.  tā kā mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupas, it īpaši sievietes un bērni, ir sevišķi skārusi pašlaik notiekošā karadarbība un humanitārā krīze un tā kā pastāv īpašas bažas par sieviešu un meiteņu drošību un labklājību; tā kā bērni ir īpaši neaizsargāti pret pieaugošo vardarbību Jemenā un ANO ir dokumentējis 1540 bērnu nāves un 2450 bērnu ievainošanas gadījumus;

F.  tā kā saskaņā ar UNICEF sniegto informāciju vardarbības dēļ vairāk nekā 350 000 bērnu iepriekšējā mācību gadā nevarēja atsākt skolas gaitas, tādējādi palielinot skolu neapmeklējošo bērnu kopējo skaitu Jemenā līdz vairāk nekā 2 miljoniem; tā kā ārpusskolas bērnus apdraud iesaistīšana karadarbībā;

G.  tā kā valstī tiek importēti gandrīz 90 % no pamatproduktiem; tā kā ANO īpašais referents cilvēktiesību un starptautisko sankciju jautājumos ir uzsvēris, ka koalīcijas spēku kopš 2015. gada marta uzspiestā gaisa un jūras blokāde Jemenā bija viens no galvenajiem humanitārās katastrofas iemesliem, savukārt vardarbība valstī un plaši izplatītais degvielas trūkums ir kavējis iekšējo pārtikas sadales tīklu darbību;

H.  tā kā stabila un droša Jemenas valsts, kam ir pienācīgi funkcionējoša valdība, ir izšķiroši svarīga, lai varētu īstenot starptautiskos centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā šajā reģionā un ārpus tā, kā arī lai panāktu mieru un stabilitāti pašā Jemenā;

I.  tā kā stāvoklis Jemenā nopietni apdraud attiecīgā reģiona, it īpaši Āfrikas raga, Sarkanās jūras un plašākā Tuvo Austrumu reģiona, stabilitāti; tā kā Al Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) ir spējusi izmantot politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot teroristu uzbrukumu skaitu un mērogu; tā kā AQAP un t. s. Islāma valsts ISIS/Da’esh ir iedibinājusi klātbūtni Jemenā un veikusi teroristiskus uzbrukumus, nogalinot simtiem cilvēku;

J.  tā kā 2016. gada 25. februāra rezolūcijā Parlaments prasīja īstenot iniciatīvu, kuras mērķis būtu noteikt ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, saskaņā ar Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/CFSP;

K.  tā kā gan hūsītu, gan sabiedroto spēki ir apsūdzēti smagos kara tiesību pārkāpumos, proti, aizliegtu kājnieku mīnu izmantošanā, sliktā attieksmē pret aizturētajiem un neselektīvos raķešu uzbrukumos apdzīvotām teritorijām Jemenā un Saūda Arābijas dienvidos;

L.  tā kā kopējais ES humanitārais finansējums Jemenai 2015. un 2016. gadā sasniedza EUR 120 miljonus; tā kā 2017. gadā ir piešķirts atbalsts EUR 46 miljonu apmērā; tā kā, neraugoties uz humanitārajai krīzei Jemenā veltīto augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu, kurš notika aprīlī Ženēvā un kurā piedalījās dažādas valstis un organizācijas, kas pauda apņemšanos piešķirt USD 1,1 miljardu, līdzekļu devēji līdz 2017. gada 9. maijam bija piešķīruši tikai 28 % no ANO humanitārajā iniciatīvā Jemenai 2017. gadā paredzētajam USD 2,1 miljardam; tā kā 2017. gadā ir paredzēts mobilizēt papildu līdzekļus attīstības palīdzībai EUR 70 miljonu apmērā;

1.  pauž nopietnas bažas par satraucošo humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā, kurai ir raksturīga plaši izplatīta nedrošība attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu un akūta uztura nepietiekamība, neselektīvi uzbrukumi civiliedzīvotājiem un medicīniskajam un palīdzības sniegšanas personālam, civilās un medicīniskās infrastruktūras iznīcināšana, no gaisa veiktu uzbrukumu turpināšanās un sauszemes cīņas un apšaudes, neraugoties uz atkārtotajiem aicinājumiem atjaunot karadarbības pārtraukšanu;

2.  pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām un izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm; atkārtoti apstiprina apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un tās iedzīvotājus; mudina visas iesaistītās puses censties panākt tūlītēju pamieru un atgriezties pie sarunu galda; atkārtoti pauž atbalstu Jemenas teritoriālajai nedalāmībai, suverenitātei un neatkarībai;

3.  pauž nopietnas bažas par to, ka uzbrukumu no gaisa un sauszemes cīņu turpināšanās ir novedusi pie tūkstošiem civilidzīvotāju nāves, pārvietošanas un iztikas līdzekļu zaudēšanas, apdraudot vēl lielāka skaita cilvēku dzīvību, vēl vairāk destabilizējot situāciju Jemenā, iznīcinot valsts fizisko infrastruktūru, radot nestabilitāti, kuru ir izmantojušas teroristu un ekstrēmistu organizācijas, piemēram, ISIS/Da’esh un AQAP, un pasliktinot jau tā kritisko humanitāro situāciju;

4.  stingri nosoda visus teroristu uzbrukumus un vardarbību pret civiliedzīvotājiem, tostarp bombardēšanu, kasešu munīcijas izmantošanu, raķešu uzbrukumus un snaiperu apšaudes un ziņas par kājnieku mīnu izmantošanu, kā arī par uzbrukumiem, kuru rezultātā tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tostarp skolas, medicīnas iestādes, dzīvojamie rajoni, tirgi, ūdensapgādes sistēmas, ostas un lidostas;

5.  mudina Jemenas valdību pildīt savus pienākumus cīņā pret ISIS/Daesh un AQAP, kas izmanto pašreizējo nestabilitāti; atgādina, ka noziedzīgi un neattaisnojami ir visi terorisma akti neatkarīgi no to izdarīšanas iemesla un no tā kurš, kad un kur tos ir izdarījis; uzsver, ka ir nepieciešams, lai visas konfliktā iesaistītās puses ar izlēmīgu rīcību vērstos pret šādām grupām, kuru darbības ir uzskatāmas par nopietnu apdraudējumu risinājumam sarunu ceļā un drošībai reģionā un ārpus tā;

6.  atkārtoti aicina visas konfliktā iesaistītās puses un to reģionālos un starptautiskos atbalstītājus ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no tiešas uzbrukumu mērķēšanas uz civilo infrastruktūru, it īpaši medicīniskajām telpām un aprīkojumu un ūdensapgādes sistēmām; atgādina, ka apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tostarp slimnīcām un medicīniskajam personālam, ir smagi starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi; mudina starptautisko sabiedrību veikt pasākumus, lai īstenotu starptautisko kriminālvajāšanu pret tiem, kas atbildīgi par starptautisko tiesību pārkāpumiem Jemenā; šajā sakarībā atbalsta ANO augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Al-Hussein aicinājumu izveidot neatkarīgu starptautisku struktūru, kas veiktu visaptverošu izmeklēšanu par noziegumiem, kas izdarīti saistībā ar šo konfliktu Jemenā; uzsver, ka ir jānodrošina saukšana pie atbildības par pārkāpumiem, lai panāktu paliekošu konflikta atrisinājumu;

7.  atgādina, ka nav iespējams nekāds militārs risinājums konfliktam Jemenā un ka krīzi var atrisināt vienīgi iekļaujošā pašas Jemenas vadītā sarunu procesā, iesaistot tajā visas ieinteresētās personas ar pilnīgu un jēgpilnu sieviešu līdzdalību un nonākot pie iekļaujoša politiska risinājuma; atkārtoti pauž atbalstu ANO ģenerālsekretāra, ANO īpašā sūtņa Jemenā un Eiropas Ārējās darbības dienesta centieniem sekmēt to, lai tiktu atsāktas sarunas, un mudina visas konfliktā iesaistītās puses rīkoties konstruktīvi, neizvirzot priekšnoteikumus šiem centieniem; uzsver — lai atvieglotu atgriešanos uz politiska risinājuma ceļa, būtiska ir uzticības veicināšanas pasākumu īstenošana, piemēram, nekavējoši pasākumi, lai panāktu stabilu uguns pārtraukšanu, mehānisms uzraudzītai spēku atvilkšanai, humānās palīdzības un komerciālās piekļuves atvieglošana un politisko ieslodzīto atbrīvošana;

8.  mudina Saūda Arābiju un Irānu strādāt pie divpusējo attiecību uzlabošanas un censties strādāt kopā, lai izbeigtu kaujas Jemenā;

9.  atbalsta ES aicinājumu visām konfliktā iesaistītajām pusēm veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu un novērstu visas vardarbības izpausmes, tostarp seksuālo vardarbību un dzimumvardarbību bruņota konflikta apstākļos; stingri nosoda bērnu tiesību pārkāpumus un pauž bažas par bērnu ierobežoto piekļuvi pat pamata veselības aprūpei un izglītībai; nosoda bērnu kareivju vervēšanu un izmantošanu karadarbībā; aicina ES un starptautisko sabiedrību atbalstīt demobilizēto bērnu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā;

10.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses sadarboties, lai likvidētu visus loģistikas un finansiālos šķēršļus, kas ietekmē pārtikas un medicīnas preču importu un izplatīšanu grūtībās nonākušajiem civiliedzīvotājiem; jo īpaši mudina puses nodrošināt pilnīgu un efektīvu tirdzniecības ieejas punktu darbību, piemēram, Hodeidas un Adenas ostās; uzsver to nozīmi kā iespēju sniegt humāno palīdzību un nodrošināt pirmās nepieciešamības preču piegādes; prasa atkal atvērt Sanas lidostu komerciāliem lidojumiem, lai varētu nosūtīt steidzami vajadzīgās zāles un patēriņa preces, savukārt tos Jemenas iedzīvotājus, kuriem nepieciešama ārstēšana, varētu aiztransportēt;

11.  aicina Padomi efektīvi veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kā noteikts attiecīgajās ES pamatnostādnēs; atkārtoti uzsver, ka visām ES dalībvalstīm ir stingri jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Padomes Kopējā nostājā 2008/944/CFSP par ieroču eksportu; šajā sakarībā atgādina par 2016. gada 25. februāra rezolūciju;

12.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt vietējo iestāžu iespējas un spējas pakalpojumu sniegšanā, kā arī iesaistīt Jemenas diasporu un starptautiskās NVO vissvarīgāko pakalpojumu nozaru atbalstīšanā; jo īpaši uzsver, ka ES un citiem starptautiskiem dalībniekiem ir steidzami jārisina holeras uzliesmojuma problēma un jāatbalsta veselības aprūpes sistēma, lai nepieļautu tās sabrukšanu, tostarp atvieglojot piegādes un algas maksājumus priekšplānā esošajiem medicīnas darbiniekiem, kam ir īpaši būtiska loma humānās palīdzības sniegšanā;

13.  atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu gatavību palielināt humanitāro palīdzību iedzīvotājiem visā valstī, reaģējot uz pieaugošajām vajadzībām, un mobilizēt attīstības palīdzību, lai finansētu projektus kritiskajās nozarēs; atzinīgi vērtē apņemšanās, kas paustas humanitārajai krīzei Jemenā veltītajā augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā, un uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības sniegšana ANO vadībā, lai atvieglotu Jemenas iedzīvotāju ciešanas; turklāt mudina visas valstis pildīt saistības, ko tās uzņēmās minētajā pasākumā, un dot savu ieguldījumu humanitāro jautājumu risināšanā;

14.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos steidzami ierosināt integrētu ES stratēģiju attiecībā uz Jemenu un atjaunināt stimulu Jemenas miera iniciatīvai ANO aizbildnībā; šajā sakarībā aicina iecelt īpašu ES pārstāvi Jemenā;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika