Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0405/2017

Внесени текстове :

B8-0405/2017

Разисквания :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0274

Приети текстове
PDF 448kWORD 48k
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации
P8_TA(2017)0274B8-0405/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище (2017/2733(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации(1),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че транснационалните политически партии и фондации спомагат за формирането на по-голямо европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза;

Б.  като има предвид, че финансирането на европейските политически партии и фондации следва да подкрепя политически дейности в съответствие с принципите на Съюза, да бъде прозрачно и да не дава възможност за злоупотреба;

В.  като има предвид, че с член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 се създава Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации, считано от 1 септември 2016 г., който има функцията да взема решения дали регистрацията и отписването от регистъра на европейските политически партии и политически фондации е в съответствие с определените в регламента процедури и условия;

1.  изразява съжаление относно многобройните слабости на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, особено по отношение на равнището на съфинансиране (собствени ресурси) и възможността членовете на Европейския парламент да членуват в множество партии;

2.  насърчава Комисията да разгледа по-внимателно всички слабости и да предложи преразглеждане на регламента във възможно най-кратък срок;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност