Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0405/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0405/2017

Keskustelut :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0274

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 44k
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus
P8_TA(2017)0274B8-0405/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2017 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivat poliittiset puolueet ja säätiöt myötävaikuttavat laajemman eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

B.  katsoo, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksella olisi tuettava poliittista toimintaa unionin periaatteiden mukaisesti ja sen olisi oltava avointa ja että rahoituksen väärinkäyttö olisi estettävä;

C.  toteaa, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 6 artiklassa perustetaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen; toteaa, että asetuksen mukaisesti viranomainen perustetaan viimeistään 1. syyskuuta 2016 ja että sen tehtävänä on päättää, täyttävätkö Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja rekisteristä poistaminen asetuksessa säädetyt menettelyt ja edellytykset;

1.  pitää valitettavana asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 lukuisia puutteita, jotka koskevat erityisesti yhteisrahoituksen tasoa (omat varat) ja Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuutta kuulua useampaan puolueeseen;

2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lähemmin kaikkia puutteita ja ehdottamaan asetuksen tarkistamista mahdollisimman pian;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö