Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0405/2017

Ingivna texter :

B8-0405/2017

Debatter :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0274

Antagna texter
PDF 145kWORD 41k
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
P8_TA(2017)0274B8-0405/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 juni 2017 om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Transnationella politiska partier och stiftelser bidrar till att skapa ett ökat europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

B.  Finansieringen av europeiska politiska partier och stiftelser bör stödja politisk verksamhet i överensstämmelse med unionens principer. Finansieringen bör vara transparent och inte tillåta missbruk.

C.  I artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 fastställs att en myndighet för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska inrättas senast den 1 september 2016, och ha i uppgift att besluta om huruvida registrering och avregistrering av europeiska politiska partier och politiska stiftelser sker i enlighet med de förfaranden och villkor som anges i förordningen.

1.  Europaparlamentet beklagar det stora antalet brister i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, i synnerhet när det gäller samfinansieringsnivån (egna medel) och möjligheten till medlemskap i flera partier för ledamöterna av Europaparlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta en närmare titt på samtliga brister och föreslå en översyn av förordningen så snart som möjligt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy