Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 318kWORD 48k
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg
Imenovanje člana Europske komisije
P8_TA(2017)0275

Odluka Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o odobrenju imenovanja Mariye Gabriel članicom Komisije (C8-0166/2017 – 2017/0805(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir drugi stavak članka 246. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir točku 6. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1),

–  uzimajući u obzir ostavku Kristaline Georgijeve na njezinu dužnost u Komisiji,

–  uzimajući u obzir pismo Vijeća od 29. svibnja 2017., kojim se Vijeće s Parlamentom savjetovalo o odluci o imenovanju Mariye Gabriel članicom Komisije koja se donosi u suglasnosti s predsjednikom Komisije (C8-0166/2017),

–  uzimajući u obzir saslušanje Mariye Gabriel 20. lipnja 2017. pred Odborom za industriju, istraživanje i energetiku i Odborom za kulturu i obrazovanje, u suradnji s Odborom za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odborom za pravna pitanja i Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, kao i izjavu o ocjeni sastavljenu na temelju tih saslušanja,

–  uzimajući u obzir članak 118. i Prilog VI. Poslovnika;

1.  odobrava imenovanje Mariye Gabriel članicom Komisije do kraja mandata Komisije 31. listopada 2019.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1) SL L 304, 20.11.2010., str. 47.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti