Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0115(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0207/2017

Внесени текстове :

A8-0207/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0276

Приети текстове
PDF 452kWORD 50k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Рамково споразумение между ЕС и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза ***
P8_TA(2017)0276A8-0207/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово(1) в програми на Съюза (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13391/2016),

—  като взе предвид проекта на Рамково споразумение между Европейския съюз и Косово(2) относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (13393/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0491/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0207/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Косово.

(1) Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(2)* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Правна информация - Политика за поверителност