Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0115(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0207/2017

Esitatud tekstid :

A8-0207/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0276

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 49k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping ***
P8_TA(2017)0276A8-0207/2017

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kosovo(1) vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta (13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13391/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kosovo(2) vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu eelnõu (13393/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 212, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõikele 7 (C8‑0491/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8‑0207/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kosovo valitsusele ja parlamendile.

(1)* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244(1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
(2)* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244(1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika