Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0115(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0207/2017

Ingediende teksten :

A8-0207/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2017 - 6.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0276

Aangenomen teksten
PDF 257kWORD 48k
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's ***
P8_TA(2017)0276A8-0207/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo(1) aan EU-programma's (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13391/2016),

–  gezien de ontwerpkaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo(2) inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s (13393/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0491/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0207/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Kosovo.

(1)* Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
(2)* Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Juridische mededeling - Privacybeleid