Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0115(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0207/2017

Ingivna texter :

A8-0207/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0276

Antagna texter
PDF 250kWORD 43k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram ***
P8_TA(2017)0276A8-0207/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo(1) om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13391/2016),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo(2) om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13393/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0491/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0207/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kosovo.

(1)* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244(1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
(2)* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244(1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy