Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0007(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2017

Predkladané texty :

A8-0185/2017

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0283

Prijaté texty
PDF 337kWORD 44k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I
P8_TA(2017)0283A8-0185/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0016/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  o zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0185/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike
P8_TC1-COD(2017)0007

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/1565.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Vzhľadom na iniciatívy súvisiace so zmenami volebného systému v Moldavskej republike Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských práv. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas celého životného cyklu makrofinančnej pomoci a venujú maximálnu pozornosť zohľadneniu odporúčaní príslušných medzinárodných partnerov (najmä Benátskej komisie a OBSE/ODIHR) orgánmi Moldavskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia