Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0308(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2017

Předložené texty :

A8-0193/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hlasování :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Přijaté texty
PDF 137kWORD 45k
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady na zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0631),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0392/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0193/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 1. června 2017 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0236).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení
P8_TC1-COD(2016)0308

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1566.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se článku 3 nařízení o dočasných autonomních obchodních opatřeních pro Ukrajinu

Komise konstatuje, že pokud nebude možné uplatnit pozastavení preferenčního režimu před plným využitím ročních bezcelních kvót na zemědělské produkty, učiní kroky, aby bylo navrženo snížení nebo pozastavení těchto koncesí v následujících letech.

Právní upozornění - Ochrana soukromí