Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0308(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2017

Viták :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Szavazatok :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 45k
2017. július 4., Kedd - Strasbourg
Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. július 4-i jogalkotási állásfoglalása a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0631),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0392/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0193/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet a végleges jogalkotási aktussal együtt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ez az álláspont lép a 2017. június 1-jén elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0236).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. július 4-én került elfogadásra a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0308

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1566 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedésekről szóló rendelet 3. cikkéről

A Bizottság megjegyzi, hogy amennyiben a mezőgazdasági termékekre vonatkozó éves nulltarifás vámkontingensek teljes felhasználása előtt nem hajtható végre a preferenciális rendelkezések felfüggesztése, a Bizottság törekedni fog arra, hogy javaslatot tegyen ezen kedvezmények következő években való csökkentésére vagy felfüggesztésére.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat