Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0308(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2017

Pateikti tekstai :

A8-0193/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 44k
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0631),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0392/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. birželio 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0193/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2017 m. birželio 1 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0236).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. liepos 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo
P8_TC1-COD(2016)0308

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/1566.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas, susijęs su Reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai 3 straipsniu

Komisija pažymi, kad jeigu galimybės sustabdyti lengvatinių priemonių taikymą iki visiško metinių nulinių tarifinių kvotų žemės ūkio produktams panaudojimo nebus, Komisija teiks siūlymą ateinančiais metais šias nuolaidas sumažinti arba sustabdyti jų taikymą.

Teisinė informacija - Privatumo politika