Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0308(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0193/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0193/2017

Debates :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Balsojumi :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 51k
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra
Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0631),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0392/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 29. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0193/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  pieņem zināšanai šai rezolūcijai pielikumā pievienoto Komisijas paziņojumu, kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas izdevumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Ar šo nostāju aizstāj 2017. gada 1. jūnijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P8_TA(2017)0236).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 4. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu
P8_TC1-COD(2016)0308

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1566.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par 3. pantu Regulā par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu (ATP) ieviešanu attiecībā uz Ukrainu

Komisija norāda — ja preferenču režīmu nebūs iespējams apturēt, pirms pilnībā izmantotas ikgadējās nulles tarifa likmes kvotas lauksaimniecības produktiem, tā centīsies ierosināt šo koncesiju samazināšanu vai apturēšanu turpmāko gadu laikā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika