Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0308(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2017

Texte depuse :

A8-0193/2017

Dezbateri :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Voturi :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Texte adoptate
PDF 129kWORD 44k
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg
Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0631),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0392/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0193/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene împreună cu actul legislativ final;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 1 iunie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0236).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere
P8_TC1-COD(2016)0308

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1566.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei cu privire la articolul 3 din Regulamentul privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina

Comisia menționează că, în cazul în care suspendarea regimurilor preferențiale nu poate fi pusă în aplicare înainte de utilizarea completă a contingentelor tarifare anuale cu taxe vamale zero pentru produsele agricole, Comisia depune eforturi pentru o reducere sau suspendare a acestor concesii în anii următori.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate