Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0308(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2017

Predkladané texty :

A8-0193/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Prijaté texty
PDF 136kWORD 45k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0631),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0392/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0193/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 1. júna 2017 (Prijaté texty, P8_TA(2017)0236).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení
P8_TC1-COD(2016)0308

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1566.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie v súvislosti s článkom 3 nariadenia o dočasných autonómnych obchodných opatrenia pre Ukrajinu

Komisia konštatuje, že ak by nebolo možné vykonať pozastavenie uplatňovania preferenčných opatrení ešte pred úplným použitím ročných nulových colných kvót pre poľnohospodárske výrobky, bude sa usilovať navrhnúť zníženie alebo pozastavenie týchto koncesií v nasledujúcich rokoch.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia