Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2747(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0437/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0437/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0291

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 44k
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Eurooppalainen maksamismääräysmenettely
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)03984),

–  ottaa huomioon komission 19. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 22. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006(1) sellaisena, kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421(2), ja erityisesti sen 30 artiklan ja 31 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 4. heinäkuuta 2017, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteissä vahvistetaan sen soveltamisen helpottamiseksi käytettävät lomakkeet;

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EY) N:o 1896/2006 muutettiin asetuksella (EU) 2015/2421, jota aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017; katsoo, että eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn tehtyjen muutosten olisi heijastuttava asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteeseen I;

C.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liite I on tarpeen korvata ja että uutta liitettä I olisi alettava soveltaa samaan aikaan kuin asetusta (EU) 2015/2421;

D.  ottaa huomioon, että asetukseen (EY) N:o 1896/2006 tehtyjä muutoksia aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017 ja että delegoidun asetuksen olisi näin ollen tultava voimaan 14. heinäkuuta 2017;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö