Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2747(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0437/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0437/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0291

Pieņemtie teksti
PDF 315kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 19. jūnija deleģēto regulu, ar ko aizstāj I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)03984),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 19. jūnija vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 22. jūnija vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru(1) un ko groza ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2015/2421(2) , jo īpaši tās 30. pantu un 31. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2017. gada 4. jūlijā,

A.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1896/2006 pielikumos ir reglamentēti paraugi, kas ir jāizmanto, lai atvieglotu tās piemērošanu;

B.  tā kā Regulu (EK) Nr. 1896/2006 grozīja ar Regulu (ES) 2015/2421, kas stāsies spēkā 2017. gada 14. jūlijā; tā kā Eiropas maksājuma rīkojumā izdarītās izmaiņas būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 1896/2006 I pielikumā;

C.  tā kā būtu jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 1896/2006 I pielikums un tā kā jaunais I pielikums būtu jāpiemēro vienlaikus ar Regulu (ES) 2015/2421;

D.  tā kā grozījumi Regulā (EK) Nr. 1896/2006 būs jāpiemēro, sākot ar 2017. gada 14. jūlija, un deleģētajai regulai tāpēc būtu jāstājas spēkā 2017. gada 14. jūlijā,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 399, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 341, 24.12.2015., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika