Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2747(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0437/2017

Texte depuse :

B8-0437/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0291

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de punere în aplicare: procedura europeană de somație de plată
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)03984),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 19 iunie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 22 iunie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată(1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului(2) și, în special, articolul 30 și articolul 31 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 4 iulie 2017,

A.  întrucât anexele la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 stabilesc formularele care trebuie utilizate pentru a facilita aplicarea regulamentului;

B.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 care se pune în aplicare de la 14 iulie 2017; întrucât modificările aduse procedurii europene de somație de plată ar trebui să se reflecte în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006;

C.  întrucât este necesar să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006; întrucât noua anexă I ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca Regulamentul (UE) 2015/2421;

D.  întrucât modificările la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 vor fi puse în aplicare începând cu 14 iulie 2017, deci regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare la 14 iulie 2017;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 399, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 341, 24.12.2015, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate