Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2748(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0438/2017

Předložené texty :

B8-0438/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0292

Přijaté texty
PDF 316kWORD 43k
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk
Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: evropské řízení o drobných nárocích
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)03982),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 19. června 2017, kterým Komise žádá Parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti předsedkyni Konference předsedů výborů ze dne 22. června 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích(1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421(2), a zejména na článek 26 a čl. 27 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 4. července 2017, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že přílohy nařízení (ES) č. 861/2007 stanoví formuláře, které mají být používány za účelem usnadnění jeho uplatňování;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 861/2007 bylo pozměněno nařízením (EU) 2015/2421, které se použije od 14. července 2017; vzhledem k tomu, že změny provedené v evropském řízení o drobných nárocích by se měly odrazit v uvedených formulářích, které jsou obsaženy v přílohách;

C.  vzhledem k tomu, že je nutné přílohy I až IV nařízení (ES) č. 861/2007 nahradit, a vzhledem k tomu, že nové přílohy I až IV by se měly použít ke stejnému datu jako nařízení (EU) 2015/2421;

D.  vzhledem k tomu, že změny nařízení (ES) č. 861/2007 se použijí od 14. července 2017, a nařízení v přenesené pravomoci by proto mělo vstoupit v platnost dne 14. července 2017;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí