Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2748(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0438/2017

Pateikti tekstai :

B8-0438/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0292

Priimti tekstai
PDF 243kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2017 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, I, II, III ir IV priedai (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)03982),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. birželio 19 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2017 m. birželio 22 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą(1), su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2421(2), ir visų pirma jo 26 straipsnį ir 27 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2017 m. liepos 4 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 861/2007 prieduose pateikiamos formos, naudotinos siekiant palengvinti jo taikymą;

B.  kadangi Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2015/2421, kuris bus taikomas nuo 2017 m. liepos 14 d.; kadangi Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pakeitimai turėtų būti atspindėti nurodytose prieduose pateiktose formose;

C.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 861/2007 I–IV priedus būtina pakeisti ir kadangi nauji I–IV priedai turėtų būti taikomi tuo pat metu kaip ir Reglamentas (ES) 2015/2421;

D.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 861/2007 pakeitimai bus pradėti taikyti nuo 2017 m. liepos 14 d., taigi deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti 2017 m. liepos 14 d.;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 199, 2007 7 31, p. 1.
(2) OL L 341, 2015 12 24, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika