Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2748(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0438/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0438/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0292

Pieņemtie teksti
PDF 314kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
Eiropas procedūra maza apmēra prasībām
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 19. jūnija deleģēto regulu, ar ko aizstāj I, II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)03982),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 19. jūnija vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 22. jūnija vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām(1) un kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2015/2421(2), jo īpaši tās 26. pantu un 27. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2017. gada 4. jūlijā,

A.  tā kā Regulas (EK) Nr. 861/2007 pielikumos ir noteikti paraugi, kas ir jāizmanto, lai atvieglotu tās piemērošanu;

B.  tā kā Regula (EK) Nr. 861/2007 ir grozīta Regulu (ES) 2015/2421, ko piemēro no 2017. gada 14. jūlija; tā kā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām izdarītās izmaiņas būtu jāatspoguļo minētajos paraugos, kas doti pielikumos;

C.  tā kā ir jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 861/2007 I–IV pielikums un tā kā jaunais I–IV pielikums būtu jāpiemēro vienlaikus ar Regulu (ES) 2015/2421;

D.  tā kā Regulas (EK) Nr. 861/2007 grozījumi tiks piemēroti no 2017. gada 14. jūlija un tāpēc deleģētajai regulai vajadzētu stāties spēkā 2017. gada 14. jūlijā,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 199, 31.7.2007., 1. lpp.
(2) OV L 341, 24.12.2015., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika