Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 242kWORD 42k
2017. július 5., Szerda - Strasbourg
A bizalmas információk megtekintése (az eljárási szabályzat 5. cikke (5) bekezdésének és 210a. cikkének értelmezése)
P8_TA(2017)0293

Az Európai Parlament 2017. július 5-i határozata a bizalmas információk megtekintéséről (az eljárási szabályzat 5. cikke (5) bekezdésének és 210a. cikkének értelmezése (2017/2095(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság elnökének 2017. június 23-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 226. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy az eljárási szabályzat 5. cikkének (5) bekezdéséhez az alábbi értelmezést csatolja:"„A bizalmas információkhoz való hozzáférésre a Parlament által megkötött intézményközi megállapodásokban foglalt, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok1a, valamint az azok végrehajtása céljából a Parlament illetékes szervei által elfogadott belső szabályok1b alkalmazandók.____________________1a Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2002. november 20-i intézményközi megállapodás a biztonsági és védelmi politika területén az Európai Parlamentnek a Tanács minősített információjához történő hozzáférésről (HL C 298., 2002.11.30., 1. o.).Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-i keretmegállapodás (HL L 304., 2010.11.20., 47. o.).Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2014. március 12-i intézményközi megállapodás a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről (HL C 95., 2014.4.1., 1. o.).1b Az Európai Parlament 2002. október 23-i határozata a Parlament biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített tanácsi információkhoz való hozzáférését szabályozó intézményközi megállapodás végrehajtásáról (HL C 298., 2002.11.30., 4. o.).Az Elnökség 2013. április 15-i határozata a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról (HL C 96., 2014.4.1., 1. o.).”"

2.  úgy határoz, hogy az eljárási szabályzat 210a. cikkéhez az alábbi értelmezést csatolja:"„Ez a cikk abban a mértékben alkalmazandó, amennyiben a bizalmas információk kezelésére vonatkozó jogi keret lehetővé teszi a bizalmas információ megtekintését zárt ülésen, biztonságos helyiségeken kívül.”"

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat