Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0016(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0237/2017

Внесени текстове :

A8-0237/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0294

Приети текстове
PDF 450kWORD 47k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой ***
P8_TA(2017)0294A8-0237/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07725/2017),

—  като взе предвид изменението от Кигали на Монреалския протокол, прието по време на 28-ото заседание на страните по Монреалския протокол, проведено в Кигали, Руанда през октомври 2016 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0157/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0237/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на изменението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност