Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0016(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0237/2017

Predkladané texty :

A8-0237/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0294

Prijaté texty
PDF 243kWORD 41k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu ***
P8_TA(2017)0294A8-0237/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07725/2017),

–  so zreteľom na dodatok k Montrealskému protokolu prijatý v Kigali na 28. zasadnutí zmluvných strán Montrealského protokolu, ktoré sa konalo v októbri 2016 v Kigali v Rwande,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0157/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0237/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dodatku;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia