Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0016(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0237/2017

Ingivna texter :

A8-0237/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0294

Antagna texter
PDF 236kWORD 41k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali ***
P8_TA(2017)0294A8-0237/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07725/2017),

–  med beaktande av Kigaliändringen till Montrealprotokollet, antaget vid det 28:e mötet med parterna i Montrealprotokollet, som hölls i Kigali, Rwanda, i oktober 2016,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0157/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0237/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att ändringen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy