Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0448(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0241/2017

Внесени текстове :

A8-0241/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0295

Приети текстове
PDF 454kWORD 48k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон ***
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Cъвета за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (07524/2017 – C8‑0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07524/2017),

—  като взе предвид изменението на текста и на приложения II-IX към Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон и добавянето на нови приложения X и XI (07524/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0143/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4, и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0241/2017),

1.  дава своето одобрение за приемане на изменението на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност