Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0448(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0241/2017

Ingediende teksten :

A8-0241/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0295

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 48k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Verdrag inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand ***
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding namens de Europese Unie van de wijziging van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07524/2017),

–  gezien de wijziging van de tekst van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau en van de bijlagen II tot en met IX daarbij en toevoeging van nieuwe bijlagen X en XI (07524/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0143/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0241/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van een wijziging van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid