Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0448(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0241/2017

Teksty złożone :

A8-0241/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0295

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 48k
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, etrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej ***
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r. (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07524/2017),

–  uwzględniając Zmianę tekstu protokołu i załączników II–IX do protokołu z 1999 r. w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej oraz dodanie nowych załączników X i XI (07524/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0143/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0241/2017),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie zmiany protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności