Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0448(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0241/2017

Predkladané texty :

A8-0241/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0295

Prijaté texty
PDF 246kWORD 41k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu ***
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07524/2017),

–  so zreteľom na zmenu textu príloh II až IX k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 a doplnenie nových príloh X a XI (07524/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0143/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0241/2017),

1.  udeľuje súhlas s prijatím zmeny k protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia