Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0298(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0232/2017

Внесени текстове :

A8-0232/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0296

Приети текстове
PDF 451kWORD 48k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) ***
P8_TA(2017)0296A8-0232/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12502/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12504/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0517/2016),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 5 юли 2017 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие и комисията по международна търговия (A8-0232/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Куба.

(1)Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0297.

Правна информация - Политика за поверителност