Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0298(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0232/2017

Ingivna texter :

A8-0232/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0296

Antagna texter
PDF 238kWORD 41k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) ***
P8_TA(2017)0296A8-0232/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12502/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (12504/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0517/2016),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 5 juli 2017(1) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor samt yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A8-0232/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kuba.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0297.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy