Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0804(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0215/2017

Внесени текстове :

A8-0215/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0298

Приети текстове
PDF 457kWORD 48k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст *
P8_TA(2017)0298A8-0215/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст (07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Kонсултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07536/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0136/2017),

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), и по-специално член 26, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0215/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност