Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0804(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0215/2017

Ingivna texter :

A8-0215/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0298

Antagna texter
PDF 239kWORD 41k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust *
P8_TA(2017)0298A8-0215/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07536/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0136/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(1), särskilt artikel 26.2,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0215/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommission.

(1) EUT L 63, 6.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy