Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0193(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0230/2017

Внесени текстове :

A8-0230/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0299

Приети текстове
PDF 455kWORD 48k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (06182/1/2017 – C8‑0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06182/1/2017 – C8‑0150/2017),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0363),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджетен контрол и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по бюджетен контрол и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, (A8‑0230/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 16.4.2014 г., P7_TA(2014)0427.

Правна информация - Политика за поверителност