Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0193(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0230/2017

Předložené texty :

A8-0230/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0299

Přijaté texty
PDF 387kWORD 42k
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk
Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2017 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0363),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rozpočtovou kontrolu a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0230/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty, 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Právní upozornění - Ochrana soukromí