Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0193(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0230/2017

Esitatud tekstid :

A8-0230/2017

Arutelud :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0299

Vastuvõetud tekstid
PDF 250kWORD 47k
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (06182/1/2017 – C8‑0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06182/1/2017 – C8‑0150/2017),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0363) suhtes,

—  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

—  võttes arvesse kodukorra artiklit 67a,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits‑ ja siseasjade komisjoni ühiseid nõupidamisi, mis viidi läbi kodukorra artikli 55 kohaselt,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits‑ ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8‑0230/2017),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika