Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2012/0193(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0230/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0230/2017

Díospóireachtaí :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Vótaí :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0299

Téacsanna atá glactha
PDF 249kWORD 43k
Dé Céadaoin, 5 Iúil 2017 - Strasbourg
An comhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2017 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(1) ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairlel (COM(2012)0363),

—  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

—  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do phléití comhpháirteacha an Choiste um Rialú Buiséadach agus an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0230/2017),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Téacsanna arna nglacadh an 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais