Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0193(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0230/2017

Ingediende teksten :

A8-0230/2017

Debatten :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0299

Aangenomen teksten
PDF 257kWORD 48k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2017 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0363),

—  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

—  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0230/2017),

1.  keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  Verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad, overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Juridische mededeling - Privacybeleid