Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0193(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0230/2017

Teksty złożone :

A8-0230/2017

Debaty :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0299

Teksty przyjęte
PDF 403kWORD 48k
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg
Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0363),

—  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

—  uwzględniając art. 67a Regulaminu,

–  uwzględniając wyniki wspólnych posiedzeń Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0230/2017),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte w dniu 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności