Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0193(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0230/2017

Predkladané texty :

A8-0230/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0299

Prijaté texty
PDF 262kWORD 42k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0363),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na článok 67a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0230/2017),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia