Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0193(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0230/2017

Ingivna texter :

A8-0230/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0299

Antagna texter
PDF 249kWORD 42k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06182/1/2017 – C8‑0150/2017),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0363),

—  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8‑0230/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy